Thema's

Jongeren

Elker biedt ambulante hulp aan jongeren. Soms biedt hulp in de thuissituatie onvoldoende resultaat. Elker biedt dan verschillende vormen
van begeleid en beschermd wonen. Een jongerencoach helpt een jongere bij zaken zoals dagstructuur, omgaan met instanties of het krijgen van meer zelfvertrouwen. Dit doen we op een coachende manier. Dit betekent dat we de jongere helpen om problemen op eigen kracht op te lossen. Ook begeleiden we jongeren op weg naar volwassenheid. Als een jongere 18 jaar wordt, verandert er veel. Om ervoor te zorgen dat deze overgang goed verloopt, bieden we waar nodig ook na het 18de levensjaar begeleiding. Ook werkt Elker samen in een FACT-team. Met elkaar organiseren we rondom elk probleem de beste oplossingen. De één biedt bijvoorbeeld psychische hulp of gedragstherapie, de ander hulp bij verslaving of schulden. Eén van de specialismen van FACT Jeugd is om jongeren die eigenlijk liever geen hulp willen, toch te helpen.

Hulpaanbod

Ga naar het volledige aanbod