Hulpaanbod

Nieuwe Perspectieven

12 - 23 jr

Ambulant

Maak jij je zorgen om een jongere? Bijvoorbeeld omdat hij of zij regelmatig spijbelt, verkeerde vrienden heeft of in aanraking is gekomen met politie en justitie? Elker kan helpen met Nieuwe Perspectieven. Hierin helpen we de jongere om z’n leven weer op de rit te krijgen.

Wat is nieuwe perspectieven?

Nieuwe Perspectieven is een kortdurend begeleidingstraject voor jongeren van 12 tot 23 jaar in de stad Groningen met (dreigende) uitval van school, werk en/of maatschappij. Met kortdurend bedoelen we 12 weken intensieve begeleiding en 12 weken nazorg. Doel van het programma is om te voorkomen dat jongeren door problemen verder afglijden. De jongere krijgt hierbij intensieve begeleiding van een coach. Daarnaast zorgen we ervoor dat hij of zij hulp uit z’n eigen netwerk krijgt. We schakelen Very Important Persons (VIP’s) in om de jongere te ondersteunen. Dit zijn mensen die belangrijk zijn voor de jongere. Een opa of oma, buurvrouw of tante. Verder maken we afspraken met instanties zoals school en de sociale dienst.

Veel voorkomende problemen

 • Verslavingsproblemen
 • Agressief gedrag
 • Sociale problemen
 • Psychische problemen
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Criminaliteit
 • Schulden
 • Psychiatrische problemen
 • Verstoorde ouder-kindrelatie

Werkwijze

 1. We brengen de problemen die de jongere ervaart in kaart. We kijken wie de jongere zou kunnen helpen. Samen met de jongere stellen we een actieplan en doelen op. We maken ook afspraken met de omgeving en met instanties. Het netwerk wordt hierbij zoveel mogelijk betrokken.

 2. We voeren het actieplan uit. De jongere krijgt 12 weken lang intensieve begeleiding. Dit betekent dat de jongere meerdere keren per week met z’n begeleider spreekt. Over wat goed gaat en wat beter kan. Maar ook hoe hij of zij met moeilijke situaties om kan gaan. De begeleiding kan thuis, op school of op het kantoor van de begeleider.

 3. Na 12 weken begint de nazorgperiode. Hierin hebben we nog regelmatig contact met de jongere en zijn of haar netwerk.

Aanmelden

Jongeren die 18 jaar of ouder zijn en afkomstig zijn uit de stad Groningen, kunnen zichzelf aanmelden of aangemeld worden. Voor jongeren onder de 18 is een verwijzing nodig van (huis)arts, een basisteam of het lokale wijkteam. 
Neem voor meer informatie contact op met ons team Aanmelding & Advies: 050 523 9494

Ga naar het volledige aanbod