Hulpaanbod

Nieuwe Perspectieven

14 - 23 jr

Ambulant

Maak jij je zorgen om een jongere? Bijvoorbeeld omdat deze regelmatig spijbelt, verkeerde vrienden heeft of in aanraking is gekomen met politie en justitie? 'Nieuwe perspectieven' is een traject van onze Specialistische Jongerenbehandeling (SJB). Dit behandeltraject kan helpen om het leven van jongeren weer op de rit te krijgen.

Wat is Nieuwe Perspectieven?

Nieuwe Perspectieven is een kortdurend behandeltraject voor jongeren van 14 tot 23 jaar in de stad Groningen met (dreigende) uitval van school, werk en/of maatschappij. Dit betekent 12 weken intensieve behandeling en 12 weken nazorg.

VIPS inschakelen

Doel van het programma is dat we samen voorkomen dat de problemen zo groot worden dat jongeren afglijden. We zetten een kortdurende intensieve behandeling in door een gespecialiseerde hulpverlener. Ook zorgen we ervoor dat er hulp komt uit het eigen netwerk. Daar schakelen we Very Important Persons (VIP’s) bij in. Dit zijn mensen die belangrijk zijn voor de jongere. Een opa of oma, buurvrouw of tante. Verder maken we afspraken met instanties zoals school en de sociale dienst.

Het nazorgtraject duurt ook 12 weken. In die periode blijven we in contact, ook met het netwerk. 

Veel voorkomende problemen

 • Verslavingsproblemen
 • Agressief gedrag
 • Sociale problemen
 • Psychische problemen
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Criminaliteit
 • Schulden
 • Psychiatrische problemen
 • Verstoorde ouder-kindrelatie

Werkwijze

 1. We brengen eerst de problemen die de jongere ervaart in kaart. We kijken wie de jongere zou kunnen helpen. Samen met de jongere stellen we een actieplan en doelen op. We maken ook afspraken met de omgeving en met instanties en betrekken zoveel mogelijk het bestaande netwerk.

 2. We voeren samen het actieplan uit. We starten met 12 weken intensieve begeleiding. Dit betekent dat de jongere meerdere keren per week met z’n hulpverlener spreekt. Over wat goed gaat en wat beter kan. Of hoe je met moeilijke situaties om kan gaan. Afspraken zijn thuis, op school of op een van onze locaties.

 3. Na de eerste 12 weken begint de nazorgperiode. Er is in deze periode regelmatig contact met de jongere én het netwerk. We laten niet zomaar los. 

Aanmelden

Nieuwe Perspectieven is een traject van het team Specialistische Jongerenbehandeling.
Jongeren van 18 jaar of ouder uit de stad Groningen kunnen zichzelf aanmelden of aangemeld worden. Voor jongeren onder de 18 is een verwijzing nodig van een (huis)arts of het lokale wijkteam (WIJ Groningen). 
Neem voor meer informatie contact op met ons team Aanmelding & Advies: 050 523 9494

Ga naar het volledige aanbod