Hulpaanbod

Nieuwe perspectieven

12 - 23 jr

Ambulant

Maak jij je als professionals zorgen om een kind? Bijvoorbeeld omdat hij of zij regelmatig spijbelt, verkeerde vrienden heeft of in aanraking is gekomen met politie en justitie? Elker kan helpen met Nieuwe Perspectieven. Hierin helpen we de jongere om z’n leven weer op de rit te krijgen.

Wat is nieuwe perspectieven?

Nieuwe Perspectieven is een behandelprogramma voor jongeren van 12 tot 23 jaar. Doel van het programma is om te voorkomen dat jongeren door problemen verder afglijden. De jongere krijgt hierbij intensieve begeleiding van een coach. Daarnaast zorgen we ervoor dat hij of zij hulp uit z’n eigen omgeving krijgt. We schakelen Very Important Persons (VIP’s) in om de jongere te ondersteunen. Dit zijn mensen die belangrijk zijn voor de jongere. Een opa of oma, buurvrouw of voetbaltrainer. Verder maken we afspraken met instanties zoals school en de sociale dienst.

Veel voorkomende problemen

  • Gedragsproblemen van kinderen
  • Verslavingsproblemen
  • Agressief gedrag

Stappenplan

  1. We brengen de problemen die de jongere ervaart in kaart. We kijken wie de jongere zou kunnen helpen. Samen met de jongere stellen we een actieplan en doelen op. We maken ook afspraken met de omgeving en met instanties. Ouders worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.

  2. We voeren het actieplan uit. De jongere krijgt drie maanden lang intensieve begeleiding. Dit betekent dat de jongere meerdere keren per week met z’n begeleider spreekt. Over wat goed gaat en wat beter kan. Maar ook hoe hij of zij met moeilijke situaties om kan gaan.

  3. Na drie maanden begint de nazorgperiode. Hierin hebben we nog regelmatig contact met de jongere.

Aanmelden

Jongeren die 18 jaar of ouder zijn en afkomstig zijn uit de stad Groningen, kunnen zichzelf aanmelden of aangemeld worden. Voor jongeren onder de 18 is een verwijzing nodig van (huis)arts, Centrum Jeugd en Gezin of het lokale wijkteam. Binnen vijf dagen na de aanmelding nemen we contact met de jongere op. We maken een eerste afspraak en ouders en de jongere krijgen meer informatie over de hulpverlening.

Ga naar het volledige aanbod