Hulpaanbod

Multidimensionale Familietherapie (MDFT)

12 - 18 jr

Ambulant

Soms kan het gebeuren dat het thuis niet meer gaat tussen ouders en kinderen. Omdat er grote problemen zijn. Bijvoorbeeld omdat kinderen worstelen met schulden, verslaving of gedragsproblemen. Elker biedt in deze gevallen familietherapie. Hierbij pakken we verschillende problemen in één keer aan. Dit doen we samen met de kinderen, de ouders en de omgeving. 

Wat is Multidimensionale Familietherapie (MDFT)?

Probleemgedrag van kinderen heeft niet alleen te maken met de persoon zelf. Ook de omgeving heeft invloed. Het gezin, vrienden, school en vrije tijd. In deze therapie speelt die omgeving een belangrijke rol. Iedereen die het belangrijk vindt dat het goed gaat met de kinderen, is onderdeel van de oplossing. Het doel is om kinderen te helpen zodat een normale relatie met ouders weer mogelijk is. Ook helpen we ouders om beter om te gaan met de problemen die kinderen hebben. 

  • Psychische problemen
  • Verslavingsproblemen
  • Gedragsproblemen van kinderen
  • Schulden
  • Criminaliteit

Hoe werkt MDFT?

Tijdens de therapie vinden er elke week twee tot drie bijeenkomsten plaats. Er zijn vier soorten sessies: sessies met kinderen, met ouders, met kinderen én ouders en sessies met bijvoorbeeld de school of vrienden van de kinderen. De therapeut heeft daarnaast meerdere keren per week contact met het gezin. Dit kan via mail, sociale media of per telefoon. 

Stappenplan

  1. We motiveren kinderen voor de behandeling. We brengen in kaart wat de problemen zijn en wie hierbij kan helpen. Daarnaast ‘normaliseren’ we de situatie. We zorgen ervoor dat het gezin weer rustig en respectvol met elkaar kan praten en samen kan werken aan de toekomst.

  2. We gaan aan de slag met het behandelplan. We maken afspraken en stellen doelen op. Bijvoorbeeld geen of minder alcohol en drugs gebruiken. Of weer naar school gaan. Ook ouders werken aan doelen. Bijvoorbeeld beter zorgen voor zichzelf en duidelijke grenzen stellen. We bespreken geregeld wat goed gaat en wat beter kan.

  3. We sluiten de therapie af. We bespreken wat heeft gewerkt, hoe we verder gaan en wat het gezin daarbij nodig heeft.

Aanmelden

Het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin kunnen kinderen of jongeren aanmelden voor MDFT. Ook kan er sprake zijn van een directe opdracht van de reclassering of de rechtbank.

Ga naar het volledige aanbod