Hulpaanbod

Multidimensionele Familietherapie (MDFT)

12 - 18 jr

Ambulant

Soms kan het gebeuren dat het thuis niet meer gaat tussen ouders en jongeren omdat er grote problemen zijn. Bijvoorbeeld doordat jongeren worstelen met schulden, verslaving, schoolverzuim, criminaliteit of gedragsproblemen. Elker biedt in deze gevallen familietherapie. Hierbij pakken we verschillende problemen in één keer aan.

Wat is Multidimensionele Familietherapie (MDFT)?

MDFT biedt hulp aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar met uiteenlopend, vaak meervoudig probleemgedrag. Meestal is er sprake van een verstoord evenwicht in de thuissituatie waarbij de communicatie tussen ouders en jongeren is verslechterd. Ouders voelen zich vaak schuldig, zijn wanhopig of machteloos. Bij de behandeling is tenminste één ouder fysiek en emotioneel in staat om, samen met de
jongere, in behandeling te gaan.

Wat is het doel van MDFT?

Het doel van MDFT is het verbeteren van de communicatie of de onderlinge relaties tussen de gezinsleden. Daarnaast ondersteunt MDFT jongeren een leven te leiden waarin probleemgedrag verdwijnt of afneemt en
worden jongeren geholpen om beter te functioneren in het gezin, school of werk. Er wordt ook gekeken hoe de ouders de jongere kunnen ondersteunen en wat ouders daarvoor nodig hebben.

  • Psychische problemen
  • Verslavingsproblemen
  • Gedragsproblemen van kinderen
  • Schulden
  • Criminaliteit

Hoe werkt MDFT?

De multidimensionele aanpak richt zich op vier domeinen: jongere, ouders, gezin en sociaal netwerk. Gedurende de behandeling vinden er elke week twee tot drie sessies plaats. Tijdens de sessies wordt het gedrag van zowel de ouders als de jongere bespreekbaar gemaakt. Belangrijke personen uit het netwerk worden bij de behandeling betrokken. Dit gebeurt door middel van therapeutische gesprekken in verschillende samenstellingen. Bijvoorbeeld jongere en ouders apart, met het gezin of met vrienden en de school van de jongere. Tijdens de behandeling wordt gekeken naar de sterke punten van de jongere en de andere gezinsleden. Wat goed gaat, gaan we niet veranderen maar juist gebruiken en vergroten. De behandeling van MDFT ziet er als volgt uit:

Werkwijze

  1. In de eerste fase speelt het motiveren van de jongere en het gezin een belangrijke rol. Ook staat deze fase in het teken van elkaar leren kennen, het opbouwen van een therapeutische relatie, het samen opstellen van doelen op alle vier de domeinen en het in orde maken van een behandelplan.

  2. Vervolgens wordt het behandelplan uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan verandering op alle vier de domeinen. Regelmatig wordt besproken wat goed gaat en wat beter kan.

  3. Na zes tot maximaal negen maanden wordt de behandeling geëvalueerd en afgesloten. Tijdens deze fase neemt de therapeut meer afstand en gaat het gezin zelf aan de slag met wat ze geleerd hebben. Ook wordt er gekeken of er vervolghulp nodig is.

Samenwerking

Elker werkt nauw samen met het team MDFT van VNN. Daarnaast kan MDFT ook ingezet worden tijdens een behandeling in JeugdzorgPlus.

Aanmelden

Een gezin aanmelden of behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden van MDFT?
Neem gerust contact met ons op: aanmelding@elker.nl of telefonisch 050 523 9494.

Ga naar het volledige aanbod