Thema's

Kinderen

Soms zijn er zorgen over de ontwikkeling van een kind. Bijvoorbeeld omdat een kind vaak ruzie heeft met klasgenoten of moeite heeft met leren. Ook kan een kind afwijkend gedrag vertonen. Naast problemen in de thuissituatie kan een kind vastlopen op school of op de kinderopvang. Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand zetten we vaak verschillende hulpvormen in. Zo krijgen we goed zicht op wat er precies aan de hand is, wat de oorzaken zijn en welke ontwikkelingsmogelijkheden het kind heeft. Daarom kijken we hiernaar vanuit meerdere disciplines en zorggebieden. Deze verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd in het Vroeg Erbij Team. Ook werken we veel samen met de sociale teams. We bieden diverse hulpprogramma’s, zowel individueel als in groepsverband, passend bij de leeftijd en hulpvraag. Soms is het beter wanneer een kind (tijdelijk) niet thuis woont, we zetten dan pleegzorg of gezinshuisouders in.

Hulpaanbod

Ga naar het volledige aanbod