Hulpaanbod

Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd

14 - 23 jr

Op locatie

Sinds 1 januari 2021 kunnen jongeren in de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd Noord (KVJJ) in Groningen geplaatst worden. De start van de KVJJ in het Noorden is onderdeel van een landelijke wijziging in het stelsel rond de vrijheidsbeneming van justitiële jongeren. Deze stelselwijziging is bedoeld om meer maatwerk in zorg en beveiliging mogelijk te maken.

Vrijheidsbeneming op Maat

Het nieuwe stelsel bestaat uit hoogbeveiligde Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) die worden doorontwikkeld tot Forensische Centra Jeugd en ook uit laagbeveiligde kleinschalige voorzieningen. De KVJJ Noord is de derde in Nederland, na KVJJ Amsterdam en KVJJ Zuid. In de loop van 2021 openen ook in Rotterdam en Den Haag dergelijke voorzieningen. Deze nieuwe vorm van vrijheidsbeneming zet in op behoud van positieve elementen in het leven van de jeugdigen. Ook kunnen nieuwe positieve elementen worden opgestart, zoals zorg, ondersteuning of dagbesteding. Hiervoor wordt samengewerkt met externe partners.

Wat is een Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd?

In de KVJJ Noord verblijven maximaal acht jongeren in de leeftijd van 14 tot 23 jaar uit de regio (maximaal 1,5 uur reisafstand). Tijdens hun verblijf in de KVJJ worden jeugdigen ondersteund en begeleid door verschillende netwerkpartners. Al deze partners werken vanaf de start samen om de KVJJ vorm te geven. De KVJJ Noord wordt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd door Elker Jeugdhulp & onderwijs en is gevestigd in hun locatie aan de Hoogeweg in Groningen.

De KVJJ is een locatie waar jongeren tijdens de periode van voorlopige hechtenis of het laatste deel van een PIJ-maatregel of jeugddetentie kunnen worden geplaatst. De KVJJ maakt het mogelijk dat jongeren zo dicht mogelijk bij het eigen leefsysteem verblijven tijdens de periode van vrijheidsbeneming, waardoor zorg, ondersteuning en dagbesteding in de eigen omgeving kan worden opgestart of voortgezet en ook na het verblijf door kan gaan. In de KVJJ werken professionals, de jongere én zijn/haar familie/netwerk samen aan wat nodig is om de kans op (terugval in) crimineel gedrag te verkleinen.

Meer informatie?

Meer lezen over de achtergrond, doelgroep en invulling van het verblijf in de KVJJ Noord? Hier vind je onze folder. Algemene informatie over een KVJJ lees je in dit informatieblad. Mail voor meer informatie of met vragen naar: info-kvjjnoord@elker.nl