Thema's

Verblijf en wonen

Elk kind groeit bij voorkeur op bij zijn/haar eigen ouders. Dat is ons uitgangspunt. Als er zorgen zijn over de veiligheid en/of de ontwikkeling van een kind of jongere en (specialistische) ambulante hulp niet voldoende is, dan kan het nodig zijn dat een kind/jongere tijdelijk op een andere plek gaat wonen. Wanneer kinderen vanwege omstandigheden, zoals onveiligheid, beperkte ontwikkelingsmogelijkheden of onbeschikbaarheid van ouders, niet meer thuis kunnen wonen, biedt Elker verschillende vormen van verblijf en wonen aan.

Hulpaanbod

Ga naar het volledige aanbod