Hulpaanbod

FACT Jeugd

0 - 23 jr

Ambulant

Psychische, psychiatrische of verslavingsproblemen: ze kunnen grote gevolgen hebben voor het leven van jongeren. Ze kunnen vastlopen op school of op werk en zelfs op straat belanden. Het FACT-jeugdteam helpt dan. Zelfs wanneer ze niet voor hulp openstaan. FACT Jeugd zorgt ervoor dat  jongeren weer op eigen kracht verder kunnen.

Wat is FACT Jeugd?

Problemen van jongeren zijn soms zo ingewikkeld dat de hulp van één organisatie tekort schiet. Daarom is er FACT Jeugd. Hierin werken verschillende instanties samen. Met elkaar organiseren we rondom elk probleem de beste oplossingen. De één biedt bijvoorbeeld psychische hulp of gedragstherapie, de ander hulp bij verslaving of schulden. Eén van de specialismen van FACT Jeugd is om jongeren die eigenlijk liever geen hulp willen, toch te helpen.

  • Psychische problemen
  • Psychiatrische problemen
  • Verslavingsproblemen

Werkwijze

  1. Wanneer jongeren zijn doorverwezen, volgt een intakegesprek. Hierin wordt besproken welke behandeling bij de jongeren passen. Dit hangt af van de problemen die ze ervaren. Samen met de jongeren stellen we een behandelplan op. Ouders kunnen hierbij betrokken worden.

  2. Jongeren krijgen een vaste hulpverlener. De hulpverlener is er voor gesprekken en begeleiding. De hulpverlener organiseert ook hulp op het gebied van bijvoorbeeld zorg, wonen, dagbesteding, werk en financiën.

  3. Wanneer de problemen onder controle zijn, kijken we hoe we verder gaan. Wanneer dat nodig is, kunnen ouders ook hulp krijgen. Bijvoorbeeld ondersteuning of coaching bij de opvoeding.

Aanmelden

Het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin kunnen jongeren verwijzen naar FACT Jeugd. Aanmelden gaat via Accare. 

Ga naar het volledige aanbod