Hulpaanbod

Parent Management Training Oregon (PMTO)

4 - 12 jr

Op locatie

Ieder kind is wel eens boos of ongehoorzaam. Dat is heel normaal. Sommige kinderen zijn heel vaak driftig, ongehoorzaam of opstandig. Opvoeden is dan een hele klus! Soms gaat het gedrag vanzelf over of kunnen ouders het veranderen. Maar dat lukt niet altijd. Als een kind gedragsproblemen heeft, vraagt dit veel van de ouders. PMTO is er voor hen. Zodat ze weer grip krijgen op het gedrag van hun kind.

Wat is PMTO?

Parent Management Training Oregon (PMTO) is een intensieve behandeling voor ouders. De PMTO-therapeut zoekt samen met ouders naar manieren om het gedrag van hun kind positief te veranderen. Door PMTO kunnen ouders hun opvoedingsvaardigheden versterken. Denk aan beter contact krijgen met kinderen, op tijd grenzen stellen, toezicht houden op waar en met wie een kind speelt, samen problemen oplossen, benadrukken wat kinderen goed doen en zorgen dat kinderen beter gaan luisteren. Ouders leren dit vooral met oefeningen.

  • Ontwikkelingsproblemen
  • Gedragsproblemen van kinderen
  • Opvoedingsproblemen

Aanmelden

Voor dit traject is een verwijzing nodig van het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin.

Ga naar het volledige aanbod