Hulpaanbod

Parent Management Training Oregon (PMTO)

4 - 15 jr

Thuis of op locatie

Ieder kind/jongere is wel eens boos of ongehoorzaam. Dat is heel normaal. Sommige kinderen/jongeren zijn heel vaak driftig, liegen, verzetten zich tegen regels of zijn snel boos. Opvoeden is dan een hele klus! Soms gaat het gedrag vanzelf over of kunnen ouders het veranderen. Maar dat lukt niet altijd. Ouders voelen soms onmacht in de opvoeding. Als een kind/jongere gedragsproblemen heeft, vraagt dit veel van de ouders. PMTO is er voor hen. Zodat ze weer grip krijgen op het gedrag van hun kind/jongere.

Wat is PMTO?

Parent Management Training Oregon (PMTO) is bedoeld voor (pleeg/gezinshuis)ouders van kinderen/jongeren met ernstige gedragsproblemen in de leeftijd van 4-15 jaar. Ouders zijn de meest belangrijke personen in het leven van een kind/jongere en hebben de meeste invloed op het gedrag van het kind/jongere. Zij zijn de sleutel tot verandering.

Het doel van PMTO is het doorbreken van een negatief opvoedingspatroon tussen opvoeder(s) en kind/jongere door opvoeders effectieve opvoedstrategieën te leren. De PMTO-therapeut zoekt samen met ouders naar manieren om het gedrag van hun kind/jongere positief te veranderen. Door PMTO kunnen ouders hun opvoedingsvaardigheden versterken. Denk aan beter contact krijgen met kinderen/jongeren, op tijd grenzen stellen, benadrukken wat kinderen/jongeren goed doen, toezicht houden op waar en met wie een kind speelt en een jongere omgaat en zorgen dat kinderen/jongeren beter gaan luisteren.

Tijdens wekelijkse bijeenkomsten wordt actief geoefend. De eerste verandering die je als ouder zult ervaren is dat je kind eerder en sneller gaat doen wat je zegt. Hierdoor ga je als ouder(s) positiever reageren en zo ontstaat een positieve spiraal. Je krijgt meer grip op het gedrag van je kind en er is meer rust in huis.

Gemiddeld zijn er tussen de 15 en 25 bijeenkomsten thuis of op een locatie vlak bij jullie huis. Tussen twee bijeenkomsten door is er een telefonisch contact, waardoor er korte lijnen zijn tussen PMTO-therapeut en ouder(s).

  • Ontwikkelingsproblemen
  • Gedragsproblemen van kinderen
  • Opvoedingsproblemen

Aanmelden

Voor dit traject is een verwijzing nodig van het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin.

Ga naar het volledige aanbod