Elker

Cliënt aanmelden

Een cliënt aanmelden?

Gemandateerde hulpverleners, huisartsen, medisch specialisten, familierechters of medewerkers van een gecertificeerde instelling kunnen cliënten bij Elker aanmelden via het onderstaande formulier. Huisartsen die bij Zorgdomein aangesloten zijn, kunnen cliënten via dit systeem aanmelden: www.zorgdomein.com.

Gegevens verwijzer


Gegevens cliënt

Gegevens ouders

Graag kort toelichten waarom u kind, jongere/gezin verwijst naar Elker. (Wat is de hulpvraag?)
De hulp kan niet gestart worden zonder geldige zorgtoewijzing.
Ouders met gezag, moeten beide toestemming geven voor de in te zetten hulp, we verwachten van de aanmelder / verwijzer dat dit besproken is.


Verantwoordelijke gemeente