Elker

Cliënt aanmelden

Een cliënt aanmelden?

Gemandateerde hulpverleners, huisartsen, medisch specialisten, familierechters of medewerkers van een gecertificeerde instelling kunnen cliënten bij Elker aanmelden via het onderstaande formulier. Huisartsen die bij Zorgdomein aangesloten zijn, kunnen cliënten via dit systeem aanmelden: www.zorgdomein.com.