Elker

Cliënt aanmelden

Een cliënt aanmelden?

Gemandateerde hulpverleners, huisartsen, medisch specialisten, familierechters of medewerkers van een gecertificeerde instelling kunnen cliënten bij Elker aanmelden via het onderstaande formulier. Huisartsen die bij Zorgdomein aangesloten zijn, kunnen cliënten via dit systeem aanmelden: www.zorgdomein.com.

Wil je overleggen met onze medewerkers van Aanmelding en Advies, zij zijn te bereiken op telefoonnummer 050 523 94 94, dagelijks van 08:30-12:30 uur. 

 

Gegevens verwijzerDe hulp kan niet gestart worden zonder geldige zorgtoewijzing.

Gegevens cliënt

Gegevens ouders

Naam, adres telefoonnummer en e-mail
Graag kort toelichten waarom u kind, jongere/gezin verwijst naar Elker. (Wat is de hulpvraag?)
De hulp kan niet gestart worden zonder geldige zorgtoewijzing.
Ouders met gezag, moeten beide toestemming geven voor de in te zetten hulp, we verwachten van de aanmelder / verwijzer dat dit besproken is.


Verantwoordelijke gemeente