Hulpaanbod

Specialistische Jongerenbehandeling (SJB)

12 - 23 jr

Ambulant

Jongeren lopen soms vast in het leven. Omdat het op een aantal thema's niet meer lukt. Ook hun omgeving, thuis of school, lukt het niet om te helpen. Vaak zijn er problemen thuis, psychische en/of gedragsproblematiek en een negatief zelfbeeld. Naar school gaan lukt niet en het contact met ouders, docenten of andere professionals gaat moeizaam. De omgeving verliest grip en weet niet meer wat te doen. Deze complexe problematiek vraagt om een specialistische behandeling, flexibiliteit, maatwerk en betrokkenheid door professionals met een lange adem.

Wat is Specialistische Jongerenbehandeling (SJB)?

Onze ambulante specialisten zijn er voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die vastlopen op een aantal leefgebieden en bij wie de problemen met elkaar verweven zijn. Een ambulant behandeltraject duurt ongeveer een jaar. Waar en wanneer het contact tussen jongeren en hun hulpverlener plaatsvindt, dat spreken zij met elkaar af. Dit kan thuis zijn, op school of op een van onze locaties. Samen werken zij doelgericht aan de behandeling op maat.

Welk traject past? 

Elker biedt een aantal specialistische ambulante trajecten. Na aanmelding bekijken we welk traject bij de vraag van de jongere past: 

 • Sociale problemen
 • Psychische problemen
 • Gedragsproblemen van kinderen
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Criminaliteit
 • Schulden
 • Verslavingsproblemen
 • Psychiatrische problemen
 • Verstoorde ouder-kindrelatie

Werkwijze

 1. De eerste periode wordt er contact gelegd met de jongeren en leert de hulpverlener de jongere kennen. De hulpverlener is geïnteresseerd, flexibel en vasthoudend. Jongeren brengen met de hulpverlener in kaart welke problemen ze ervaren. Het is belangrijk dat jongeren zelf aangeven hoe ze deze problemen op willen lossen. Het hele netwerk wordt hierbij betrokken. Samen met de jongere wordt vervolgens het behandelplan opgesteld. In deze fase wordt gekeken naar welke module het beste past bij de hulpvragen.

 2. De hulpverleners bezoeken de jongeren regelmatig. De behandeling kan op verschillende plekken plaatsvinden. Bijvoorbeeld op school, thuis of op het kantoor van de hulpverlener. Ze bespreken hoe het gaat en waar jongeren tegenaan lopen. In overleg met en/of samen met de jongeren worden mensen die voor hen belangrijk zijn betrokken bij de behandeling. 

 3. Regelmatig wordt de behandeling geëvalueerd. De hulpverlener bespreekt de resultaten en er wordt besproken hoe de behandeling verder gaat.

Aanmelden

Om voor deze behandeling in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin. Neem voor meer informatie contact op met ons team Aanmelding & Advies: 050 523 94 94.

Ga naar het volledige aanbod