Thema's

Gezinnen

In gezinnen met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 -18 jaar kan er sprake zijn van problemen op diverse gebieden, zoals ontwikkeling, opvoeding of functioneren van het gezin. Om hierbij te helpen en te ondersteunen wordt Intensieve Ambulante hulp ingezet in het gezin zodat ouders (opvoedings)vaardigheden aanleren en het kind veilig kan opgroeien. We bieden diverse vormen van ambulante hulp. Afhankelijk van de hulpvraag zetten we de meest passende vorm in.

Ga naar het volledige aanbod