Hulpaanbod

Voorbereid op je Toekomst

15 - 21 jr

Ambulant

Voorbereid op je Toekomst is een individueel en intensief trainingstraject van tien weken voor jongeren die thuisloos zijn of het risico lopen dit te worden. Tijdens dit traject gaan jongeren en hun trainer vooral samen praktisch aan de slag.

Doelen van Voorbereid op je Toekomst

  • Het hebben stabiele woonsituatie
  • Het hebben van  dagbesteding
  • Het vergroten van je levensvaardigheden
  • Het hebben van een sociaal netwerk
  • Het aanpakken van eventuele schulden en/of  afhandelen van strafzaken

Hoe werkt het?

De trainer is activerend en outreachend. Ze gaan vaak samen met de jongere op pad. Zo stellen ze met elkaar concrete doelen vast en worden motiverende en gedrag beïnvloedende instrumenten technieken ingezet.

Kort en krachtig

De duur van het traject is vier tot zes maanden. In de eerste tien weken is er intensief contact tussen trainer en jongere, dit houdt in dat er meerdere afspraken per week zijn. In de weken wordt er gewerkt aan het behalen van de gestelde doelen. Daarna plant de trainer een aantal vervolgcontactmomenten in. 

Voor wie?

Dit traject is bedoeld voor jongeren vanaf 15 tot 21 jaar die de laatste stappen zetten in een residentieel hulptraject, thuisloos zijn of het risico lopen dit te worden vanwege;

  • Een beperkt sociaal netwerk
  • Een beperkte toegang tot onderwijs, werk, huisvesting en maatschappelijke dienstverlening
  • Problemen op verschillende gebieden: gedragsproblemen, vaardigheidstekorten, criminaliteit, alcohol- en druggebruik, voortijdig schoolverlaten.

Aanmelden en verder informatie

Voorbereid op je Toekomst is een traject van het team Specialistische Jongerenbehandeling. Voor dit traject is een toewijzing (Jeugdzorgcode 45A53) nodig. Bel voor meer informatie Anna Wessels, praktijkbegeleider: 06 10416343

Ga naar het volledige aanbod