Hulpaanbod

Beschermd wonen

16 - 25 jr

Niet voor elke jongere is het even gemakkelijk om op zichzelf te (gaan) wonen. Bijvoorbeeld omdat er problemen zijn met schulden, school of werk. Of omdat hij/zij het moeilijk vindt om goed voor zichzelf te zorgen en contacten aan te gaan. Elker biedt deze jongeren begeleiding bij het zelfstandig wonen.

Wat is beschermd wonen?

Elker biedt twee vormen van beschermd wonen. De eerste is ‘Beschermd kamer wonen met verblijf.’ De jongere woont dan in een huis van Elker. De tweede is ‘Begeleid kamer wonen.’ De jongere heeft dan eigen woonruimte en krijgt daar begeleiding van Elker. Voor beide vormen geldt dat Elker de zelfstandigheid van jongeren wil vergroten. Dit doen we met individuele begeleiding, trainingen, het vinden en houden van een daginvulling en diverse projecten.

Veel voorkomende problemen

  • Jongeren met een psychiatrische stoornis
  • Problemen met zelfstandig wonen

Hoe werkt beschermd wonen?

Elker biedt verschillende vormen van beschermd wonen én begeleiding. De begeleiding die een jongere krijgt, hangt af van de problemen die er zijn. Ook wanneer een jongere tijdens het traject extra begeleiding nodig heeft, biedt Elker deze. Jongeren komen alleen voor dit traject in aanmerking wanneer ze een IQ van tenminste 85 hebben.

Werkwijze

  1. Bij de start van het traject stellen we met de jongere en de omgeving doelen vast. Elker gaat hierover ook met ouders in gesprek. Op basis van deze doelen maken we een plan van aanpak.

  2. Tijdens het traject krijgt een jongere individuele begeleiding. Het is onderdeel van de begeleiding om een passende daginvulling te vinden of te houden. Bijvoorbeeld voor jongeren die (tijdelijk) niet naar school gaan of geen werk hebben. We bieden ook diverse projecten. Zo kunnen jongeren meedoen aan ons kookproject. Hierin leren ze samen koken en oefenen ze in een veilige sfeer aan hun (sociale) vaardigheden.

  3. Na maximaal twee jaar ronden we het traject af. We bespreken de resultaten en kijken hoe we verder gaan.

Ga naar het volledige aanbod