Hulpaanbod

Gezinshuis

6 - 21 jr

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere kinderen of jongeren worden opgenomen in het gezin van de gezinshuisouders. In het gezinshuis bieden de gezinshuisouders op professionele wijze 24x7 uur verzorging, een zo normaal mogelijke opvoeding én professionele begeleiding.

Video

Sander en Marloes hebben een behandelgezinshuis. In onderstaand filmpje vertellen ze hoe het is om gezinshuisouder te zijn. 

https://youtu.be/UQifQghlozQ

 

Meer informatie

Heb je vragen over een gezinshuis? Of wil je meer informatie? Mail dan naar: partnervan@elker.nl

 

Wat is Gezinshuis

Een gezinshuis is met name bedoeld voor kinderen en jongeren die niet in hun eigen gezin of een pleeggezin kunnen wonen. Er is sprake van ontwikkelingsproblematiek, cognitieve, psychische- of gedragsproblemen. Daarnaast is er ook vaak sprake van hechtingsproblematiek en/of traumagerelateerde problematiek. De inschatting is dat het perspectief van de kinderen en jongeren niet meer thuis ligt.

  • Ontwikkelingsproblemen
  • Gedragsproblemen van kinderen
  • Psychische problemen
  • Hechtingsproblemen
  • Cognitieve problemen

Werkwijze

  1. Een plaatsing in een gezinshuis start met een zorgvuldige matchingsprocedure. Tijdens deze procedure wordt gekeken wat de problematiek van het kind of de jongere is en welke plek het beste past. Tijdens deze procedure is er veelvuldig contact met de verschillende betrokkenen.

  2. Na de matchingsprocedure wordt het kind of de jongere geplaatst in het gezinshuis. Er worden doelen opgesteld en deze worden vastgelegd in het behandelplan. De doelen worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

  3. Samen met het kind of de jongere en overige betrokken wordt gekeken wat het woonperspectief is in de toekomst en welke acties hierin ondernomen moeten worden.

Aanmelden

Neem voor meer informatie over een verwijzing contact op met Team Aanmelding & Advies van Elker. Dit kan telefonisch: 050 523 94 94 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 12.30). Ook bereikbaar via e-mail: aanmelding@elker.nl

Ga naar het volledige aanbod