Hulpaanbod

Pleegzorg

0 - 21 jr

Soms is het beter wanneer een kind (tijdelijk) in een pleeggezin woont. Bijvoorbeeld wanneer een ouder niet in staat is om het kind een veilige plek te bieden. Of wanneer de zorg voor een kind te zwaar is. Ook kan het zijn dat de kinderrechter beslist dat het voor een kind beter is om ergens anders te wonen. Elker zorgt dan voor de opvang van het kind in een pleeggezin.

Wat is pleegzorg?

Wanneer het ouders tijdelijk niet lukt om voor hun kind te zorgen, is pleegzorg een optie. Elker zorgt dan voor de tijdelijke opvang van het kind in een pleeggezin. Het kind draait volledig mee in dit gezin. De pleegouders krijgen hierbij hulp van een pleegzorgbegeleider van Elker. Het kind krijgt hierdoor de ruimte om zich te ontwikkelen en veilig op te groeien. Dit geeft ouders de tijd om de problemen die zij ervaren, op te lossen. Afhankelijk van de problemen, kan Elker hierbij helpen.

 

  • Tijdelijk niet mogelijk om thuis te wonen
  • Crisissituatie

Hoe werkt pleegzorg?

Wanneer een kind een tijd in een pleeggezin woont, blijven de biologische ouders wel in beeld. Zij worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind.

Stappenplan

  1. Elker onderzoekt eerst of er binnen de familie of kennissenkring geschikte pleegouders zijn. Zijn die er niet, dan kiezen we uit de pleegouders die zich bij ons hebben ingeschreven. We kijken heel zorgvuldig naar welk gezin geschikt is voor de opvang van het kind.

  2. Daarna start de opvang en de opvoeding van het kind in het pleeggezin. Deze opvang duurt maximaal 1 jaar. De pleegouders krijgen hierbij ondersteuning van de pleegzorgbegeleider. Waar nodig en waar mogelijk kunnen ouders in deze fase ook hulp krijgen van Elker.

  3. In deze periode kijken we naar het toekomstperspectief van het kind. En we kijken hoe het met ouders gaat. In sommige gevallen kan het kind na een tijd weer thuis wonen. Wanneer dit niet haalbaar is, zetten we in op langdurige pleegzorg.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor pleegzorg van Elker is een doorverwijzing nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin of van Jeugdbescherming Noord.

Ga naar het volledige aanbod