Hulpaanbod

Pleegzorg

0 - 21 jr

Soms zijn de problemen in een gezin zo groot geworden, dat een kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen. Het (tijdelijk) wonen in een pleeggezin is dan vaak het beste alternatief. Elker biedt in de provincie Groningen deze pleegzorg.

Wat is pleegzorg?

Elker biedt verschillende vormen van pleegzorg aan. Vaak zijn pleegouders bekenden van het kind, dit kan familie zijn of andere belangrijke volwassenen voor het kind, of mensen die zich bij Elker hebben aangemeld als pleegouder.  Elker biedt pleegzorg voor 7 dagen in de week, maar ook voor weekenden en/of vakantie.

Pleegzorg kan nodig zijn in een crisisperiode, kortdurend of langdurend. In een crisisperiode of bij kortdurende pleegzorg wordt er zorgvuldig onderzocht of het kind weer terug kan naar zijn eigen gezin. Als dit niet kan, kan het kind tot 21 jaar opgroeien in een pleeggezin. Het belang van het kind staat altijd voorop

Hoe werkt pleegzorg?

  1. De verwijzer kan een verwijzing geven voor pleegzorg. Wanneer er geen mogelijkheden zijn voor een pleeggezin in het netwerk, dan zoekt Elker een geschikt pleeggezin die ingeschreven staat bij Elker.

  2. Ook wanneer een kind in een pleeggezin woont, blijven de ouders belangrijk. Vanuit Elker wordt zorgvuldig gekeken op welke manier het (pleeg) kind contact met de ouders kan blijven behouden.

  3. Elker heeft professionele pleegzorgbegeleiders die het pleeggezin en het kind ondersteunen en begeleiden gedurende de periode dat het kind in het pleeggezin opgroeit.

Aanmelden

Voor pleegzorg van Elker is een doorverwijzing nodig van de gemeente of de gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld Jeugdbescherming Noord, Leger des Heils of de WSG). Elker pleegzorg werkt volgens de landelijke richtlijnen pleegzorg.

Ga naar het volledige aanbod