Hulpaanbod

Kleinschalige voorzieningen

12 - 23 jr

Soms zijn er situaties waardoor het thuis niet meer gaat. De problemen zijn groot en geven te veel spanning voor de jongere en de omgeving. Bij aanmelding van een jongere voor verblijf wordt er gekeken naar het perspectief. Is het perspectief (nog) niet duidelijk? Dan richten we ons op de kwaliteit van het perspectief in het hier en nu.

De jongere woont, leert en leeft in een kleine, overzichtelijke groep en staat niet onder druk om snel weer weg te moeten. We werken met de jongere aan het omgaan met zijn of haar problemen, het naar school gaan, het contact met ouders of het opbouwen van een nieuw netwerk, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid door passende behandeling en begeleiding. Fouten maken mag, de jongere wordt niet losgelaten. Dit wordt vormgegeven binnen een kleinschalige woonvoorziening. We hebben meerdere kleinschalige woonvoorzieningen, gepositioneerd in verschillende wijken van Groningen.

Wat is een kleinschalige woonvoorziening?

Een van de doelen van alle kleinschalige woonvoorzieningen is dat behandelen, begeleiden en wonen gecombineerd wordt. Door de grote diversiteit kunnen we jongeren matchen op een plek die bij zijn of haar uitdagingen en perspectief past. Op elke plek is er altijd sprake van een passend en positief orthopedagogisch behandelklimaat en kan op maat systeem- en/of individuele behandeling/begeleiding worden toegevoegd. In een brede verscheidenheid aan vormen kunnen we de jongere datgene bieden om zo optimaal mogelijk veilig op te groeien.

Er zijn 8 kleinschalige woonvoorzieningen, waarbij iedere voorziening op loopafstand van een andere voorziening zit. Jongeren kunnen blijven wonen of binnen een veilige context doorstromen met dezelfde behandelaar/begeleider. Er wordt kleinschalig samengewoond en op alle levensgebieden intensieve ondersteuning geboden. Het is zowel groeps- als individugericht. Er wordt begeleiding geboden gericht op het ontwikkelen en eigen maken van zelfstandigheidsvaardigheden met meer eigen verantwoordelijkheden, afgestemd op het individuele proces van de jongere.

Er is de mogelijkheid om binnen de kleinschalige woonvoorziening door- of in te stromen op begeleid en beschermd wonen. Hier wonen jongeren binnen of op loopafstand van een 24-uurs variant. Begeleiding is gericht op het vergroten van de eigen regie, onder andere door het aanleren van nieuwe competenties en praktische en sociale vaardigheden. Begeleiding is individueel en op maat, waardoor de intensiteit kan verschillen.

Hoe werkt een kleinschalige woonvoorziening?

Elker wil kinderen en jongeren zoveel mogelijk in de thuissituatie helpen. Soms lukt dat niet en dan kan een kleinschalige woonvoorziening een oplossing zijn. Jongeren kunnen hier langere tijd wonen wanneer er geen ander perspectief is. Door middel van een intake zullen we samen met de jongere, ouders, verwijzer en andere belangrijke mensen bepalen wat de best passende plek is. Wij vinden het belangrijk om samen te werken met ouders of andere belangrijke mensen.

Verwijzing

Het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of professionals van Centrum Jeugd en Gezin kunnen jongeren verwijzen naar een kleinschalige woonvoorziening. Intensief samenwerken met de betrokken verwijzer gedurende het hele traject vinden wij belangrijk.