Hulpaanbod

Hulp aan jonge vluchtelingen

15 - 21 jr

Op locatie

Elker biedt kleinschalige wooneenheden met professionele begeleiding door mentoren aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers) en jongeren met een migranten achtergrond (15 – 18 jaar) in woonwijken in Groningen en Drenthe. Alle minderjarige vluchtelingen die zonder ouders (of andere meerderjarige familie) Nederland binnenkomen, krijgen een verblijfstatus en staan tot hun 18e onder voogdij van stichting Nidos. Zij mogen tenminste vijf jaar in Nederland verblijven.

Wat is hulp aan AMV's?

Ook gevluchte jongeren willen het liefst een zo gewoon mogelijk leven leiden en meedoen aan de voor hen nieuwe samenleving. De jeugdbeschermer van stichting Nidos en de mentor van Elker werken actief samen en stemmen af wat goed gaat, waar zorgen over zijn en wat er moet gebeuren afhankelijk van het perspectief van de jongere: terugkeer naar het land van herkomst of een verblijfstatus.

Intercultureel perspectief

De begeleiding is gericht op het versterken van de veerkracht en op het ondersteunen van de gezonde ontwikkeling. Elker begeleidt deze kwetsbare jongeren vanuit een intercultureel perspectief. Veel jongeren hebben een trauma opgelopen en willen zo snel mogelijk alle ellende vergeten. Dat lukt vaak niet en dat belemmert hen in hun functioneren. Daarom zet Elker aanvullende zorg in waar nodig:

  • individuele ambulante begeleiding via een indicatie jeugdhulp op de woonplek (AZC of bij de ouders thuis);
  • ambulante begeleiding op de nieuwe woonplek (op kamers);
  • extra ondersteuning van een gedragswetenschapper indien trauma opspeelt;
  • inzetten van een interculturele mediator via stichting Nidos.

Zodra de jongeren 18 zijn, gaan ze zelfstandig op kamers of in een studio wonen. In sommige gevallen kunnen jongeren tegenwoordig tot ze 21 zijn bij Elker blijven wonen. Als het nodig is, kan Elker via een WMO-indicatie ambulante hulp bieden.

Hoe het begon

Inmiddels zijn we gegroeid en hoort "Viyuna" helemaal bij Elker. We hebben meer mogelijkheden en locaties waar we jonge vluchtelingen helpen hun eigen toekomst in Nederland vorm te geven. Maar de missie en passie zijn gebleven, net als de doelstellingen. Bekijk onderstaand filmpje 'uit de archieven' en spot nog een paar collega's van nu!

Veel voorkomende problemen

  • Problemen met zelfstandig wonen
  • Trauma door geweld

Contact

Wilt u meer weten over hulp aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen? Neem dan contact op met Marieke van Barneveld via m.van.barneveld@elker.nl

Ga naar het volledige aanbod