Hulpaanbod

Hulp aan jonge vluchtelingen

15 - 18 jr

Op locatie

Elker biedt kleinschalige wooneenheden met professionele begeleiding door mentoren aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) en allochtone jongeren (15 – 18 jaar) in verschillende wijken in de stad Groningen. Alle minderjarige asielzoekers die zonder ouders (of andere meerderjarige familie) Nederland binnenkomen krijgen een verblijfstatus en staan tot hun 18-de onder voogdij van stichting Nidos. Zij mogen tenminste vijf jaar in Nederland verblijven.

Wat is hulp aan AMV's?

Gevluchte jongeren willen het liefst een zo gewoon mogelijk leven leiden en meedoen aan de voor hen nieuwe samenleving. De jeugdbeschermer van stichting Nidos en de mentor van Elker werken nauw samen en stemmen af wat goed gaat, waar zorgen over zijn en wat er moet gebeuren afhankelijk van het perspectief van de jongere: terugkeer naar het land van herkomst of een verblijfstatus.

Intercultureel perspectief

De begeleiding is gericht op het versterken van de veerkracht en op het ondersteunen van de gezonde ontwikkeling. Elker begeleidt haar kwetsbare jongeren vanuit een intercultureel perspectief. Zo zijn er ook Arabische en Eritrees sprekende mentoren aanwezig. Veel jongeren hebben een trauma opgelopen en willen zo snel mogelijk alle ellende vergeten. Dat lukt vaak niet en dat belemmert hen in hun functioneren. Daarom zet Elker aanvullende zorg in waar nodig:

  • individuele ambulante begeleiding via een indicatie jeugdhulp op de woonplek (AZC of bij de ouders thuis);
  • ambulante begeleiding op de nieuwe woonplek (op kamers);
  • extra ondersteuning van een gedragswetenschapper indien trauma opspeelt;
  • inzetten van een interculturele mediator via stichting Nidos.

Zodra de jongeren 18 zijn, gaan ze zelfstandig op kamers of in een studio wonen. Indien nodig kan Elker via een WMO indicatie ambulante hulp bieden.

Veel voorkomende problemen

  • Problemen met zelfstandig wonen
  • Trauma door geweld

Contact

Wilt u meer weten over hulp aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen? Neem dan contact op met Ankie Tent (06 – 270 287 83)

Ga naar het volledige aanbod