Hulpaanbod

Thuisbehandeling voor het (zeer) jonge kind en het gezin

0 - 6 jr

Ambulant

Soms zijn er zorgen over de ontwikkeling van een kind. Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand zetten we vaak verschillende hulpvormen in. Zo krijgen we goed zicht op wat er precies aan de hand is, wat de oorzaken zijn en welke ontwikkelingsmogelijkheden het kind heeft.

Wat is Thuisbehandeling voor het (zeer) jonge kind?

Thuisbehandeling voor het kind en gezin wordt uitgevoerd door een ambulant hulpverlener. De hulpvraag van ouders staat voorop. Er wordt systeemgericht gewerkt, dat wil zeggen dat er naar het kind, de ouders en de omgeving wordt gekeken. Daarbij wordt gebruikgemaakt van principes van positief opvoeden. Het resultaat van de hulp is dat ouders vertrouwen krijgen in hun opvoedvaardigheden, waardoor zij beter kunnen omgaan met het gedrag van hun kind. De sfeer in de thuissituatie is dusdanig veranderd dat er meer aandacht is voor positieve momenten in de interactie tussen ouder en kind. 

Eetproblemen

Problemen rondom het eten komen bij een groot deel van de jonge kinderen voor. Tussen de 25-50% van de kinderen laat wel eens lastig gedrag zien bij het eten. Vaak is dit kortdurend van aard. Bij sommige kinderen zijn de problemen rondom het eten hardnekkiger en is er hulp nodig. Ook kan hulp worden verleend tijdens de afbouw van sondevoeding. De impact van een eetprobleem in het gezin is groot. Het is belangrijk dat ouders hierin erkend worden en in de thuissituatie begeleiding krijgen bij het eetprobleem van het kind. In de huisbezoeken komt onder andere het volgende aan de orde:

 •  bijhouden van een voedingsdagboek;
 •  observaties van ouder en kind;
 •  maken van video-opnames;
 •  gezamenlijk opstellen van een plan van aanpak;
 •  in kleine stapjes werken aan doelen;
 •  nauw contact tussen alle betrokkenen rondom het kind en ouders.

Excessief huilen

Naar de komst van een baby wordt lang toegeleefd en is een bijzonder moment. Dit betekent ook een grote verandering in het leven van de ouders. Als de baby onrustig of moeilijk te troosten is, kan dat ouders onzeker maken. Ook bij dit soort problematiek kan Elker hulp bieden. Deze hulp vindt altijd plaats in de thuissituatie. Samen met ouders wordt gekeken welke hulp het meest passend is en waar ouders behoefte aan hebben. Meestal wordt onze hulp aangevraagd vanuit het ziekenhuis wanneer een medische oorzaak voor het huilen is uitgesloten. In overleg met ouders wordt gekeken hoeveel ondersteuning per week zij nodig hebben. Het doel van de hulp is om ouders te ondersteunen in hun (nieuwe) rol als ouder, meer inzicht te geven in de ouder-kind interactie en daarmee meer rust in de thuissituatie te creëren.

Veel voorkomende problemen

 • Ontwikkelingsproblemen
 • Eet- en slaapproblemen
 • Driftbuien

Andere hulpvragen

Er kunnen in de thuissituatie (en/of omgeving) nog andere problemen voorkomen waar ouders hulp bij nodig hebben, zoals slaapproblemen, zindelijkheid en driftbuien. Ook hierbij kan de ambulant hulpverlener hulp bieden.

Werkwijze

 1. We maken kennis met de ouders en hun kind en brengen in kaart welke problemen zij ervaren in de opvoeding. 

 2. We ordenen samen met ouders problemen, denken met hen na over oplossingen en stellen samen doelen. Daarna gaan we met elkaar aan de slag met deze doelen. We bespreken wat er goed gaat, maar ook waar het nog niet lekker loopt. We bieden ambulante behandeling gericht op de ouder-kind interactie.

 3. In een eindgesprek bespreken we met elkaar wat heeft gewerkt en hoe ouders zelfstandig verder kunnen.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor dit traject is een doorverwijzing nodig van het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin.

Mogelijke andere behandelingen

Ga naar het volledige aanbod