Hulpaanbod

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

0 - 18 jr

Ambulant

Wanneer ouders ernstige problemen ervaren in de opvoeding en/of er zorgen zijn over de ontwikkeling of veiligheid van kinderen, kunnen we specialistische hulp inzetten in een gezin. Elker biedt verschillende vormen van intensieve gezinsbehandeling, waaronder Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). 

Wat is IAG?

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) biedt ondersteuning wanneer ouders meerdere en complexe problemen op verschillende terreinen ervaren. Zoals in de opvoeding, het huishouden, bij de financiën, met contacten en in het sociale netwerk. Ook kan het zijn dat ouders weerstand hebben tegen hulpverlening. 

Het doel van IAG is dat de kinderen thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen gaan wonen. Dit doel is uitgewerkt in drie subdoelen:

 •  De gedragsproblemen van het kind/ de kinderen zijn verminderd;
 •  De ouders ervaren minder opvoedingsbelasting en hun opvoedvaardigheden zijn   vergroot;
 •  Het gezin heeft een sociaal netwerk en maakt daar gebruik van.
 • Opvoedingsproblemen
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Verslavingsproblemen
 • Gedragsproblemen van kinderen
 • Schulden

Hoe werkt IAG?

De behandeling van IAG vindt voornamelijk plaats in de thuissituatie. In principe zijn er twee contactmomenten per week, maar de tijden en intensiteit van de behandeling zijn altijd flexibel en worden in overleg met het gezin bepaald.

De behandeling bestaat uit drie fases; startfase, veranderfase en afbouwfase.

Werkwijze

 1. De eerste vier tot zes weken staan in het teken van kennismaking, het vaststellen van de problemen en het gezamenlijk opstellen van de doelen. 

  De directe omgeving, bijvoorbeeld school of andere familieleden, kunnen in overleg met ouders en kind(eren) betrokken worden om bij te dragen aan het verbeteren van de situatie.

 2. Na de startfase wordt er verder gewerkt aan het behalen van de gestelde doelen en wordt er regelmatig geëvalueerd om te kijken hoe de ondersteuning en het werken aan de doelen verloopt.

  Gedurende de behandeling vindt regelmatig overleg plaats tussen ouders en/of het kind met de verwijzer of andere betrokken instanties. De veranderfase duurt ongeveer 10 tot 14 weken.

 3. Wanneer er voldoende vooruitgang is geboekt en de conclusie is dat er afgebouwd kan worden, wordt de frequentie van de bezoeken verminderd. De focus ligt tijdens deze fase op het volhouden, eigen maken en herhalen van wat zij geleerd hebben. 

  De behandelduur van Intensieve Gezinsbehandeling is ongeveer zes maanden. In overleg met alle betrokkenen is eventuele verlenging van de behandeling altijd mogelijk. 

Aanmelden

Je kunt een verwijzing krijgen voor dit traject van het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin.

Ga naar het volledige aanbod