Hulpaanbod

Gezinsdagbehandeling

4 - 12 jr

Op locatie

Gezinsdagbehandeling is een doelgericht behandelaanbod in groepsverband op locatie, voor gezinnen met kinderen van 4 t/m 12 jaar die problemen in de opvoeding ervaren waardoor het thuis minder gezellig is en gezinsleden veel spanning ervaren; de ontwikkeling van de kinderen bedreigd wordt en/ of de veiligheid van de kinderen in het geding is. Het is niet gelukt om dat met hulp te veranderen.

Behandeldoelen

  • Het gezin kan onderling beter communiceren
  • De competenties van de gezinsleden om spanning/emoties te reguleren zijn vergroot.
  • De opvoedingsvaardigheden van ouders, om de veiligheid te verhogen, zijn verhoogd.

Inhoud

De behandeling wordt (grotendeels) groepsgericht aangeboden aan een groep van minimaal 3 gezinnen. Het behandeltraject duurt gemiddeld zes weken. De ouders komen naar onze locatie aan de Haydnlaan 6 in Groningen. Ouders zijn enkele dagdelen per week aanwezig op onze locatie. De exacte vorm en intensiteit van het traject vullen we samen in. Het traject begint met een ambulante fase, waarin we informatie verzamelen en gesprekken voeren met ouders en andere belangrijke personen uit het netwerk van het gezin. In een relatief korte periode krijgen de ouders en kinderen een intensieve behandeling, gericht op het versterken van opvoedingsvaardigheden, communicatievaardigheden en emotieregulatie. Deze stevige basis zorgt ervoor dat we na de dagbehandeling eventueel ambulant verder kunnen behandelen. Meer informatie of aanmelden: 050 523 94 94 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 12.30 u)

Lees de volledige brochure over Gezinsdagbehandeling.