Hulpaanbod

Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG)

0 - 18 jr

Ambulant

Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG) biedt ondersteuning in een gezin wanneer er sprake is van een psychiatrisch component bij één of meerdere gezinsleden. IPG werkt met concrete doelen gericht op opvoedingsvragen. 

Wat is Intensieve Psychiatrische Hulp (IPG)?

IPG richt zich op dat wat al goed gaat binnen een gezin, maar ook op het vergroten van opvoedingsvaardigheden van ouders, het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen en het beter leren omgaan met de verzwaarde opvoedingssituatie gezien de psychiatrische problematiek. 

Ouders krijgen de situatie meer onder controle en het kind leert om te gaan met zijn of haar problematiek. De draagkracht van het gezin wordt vergroot waardoor de draaglast van het gezin vermindert. Behandeling van het gezin is noodzakelijk om opname van één of meer kinderen of van het gezin te voorkomen. De behandeling richt zich op de problemen op meerdere leefgebieden,  persoonlijke verzorging, dagbesteding en dagelijkse activiteiten. 

  • Psychiatrische problemen
  • Psychische problemen
  • Lichamelijke problemen

Hoe werkt IPG?

De behandeling van IPG vindt voornamelijk plaats in de thuissituatie. In principe zijn er twee contactmomenten per week, maar de tijden en intensiteit van de behandeling zijn altijd flexibel en worden in overleg met het gezin bepaald.

De behandeling bestaat uit drie fases; startfase, veranderfase en afbouwfase.

Werkwijze

  1. De eerste vier tot zes weken staan in het teken van kennismaking, het vaststellen van de problemen en het gezamenlijk opstellen van de doelen. De directe omgeving, bijvoorbeeld school of andere familieleden, kunnen in overleg met ouders en kind(eren) betrokken worden om bij te dragen aan het verbeteren van de situatie.

  2. Na de startfase wordt er verder gewerkt aan het behalen van de gestelde doelen en wordt er regelmatig geëvalueerd om te kijken hoe de ondersteuning en het werken aan de doelen verloopt.

    Gedurende de behandeling vindt regelmatig overleg plaats tussen ouders en/of het kind met de verwijzer of andere betrokken instanties. Deze veranderfase duurt ongeveer 10 tot 14 weken.

  3. Wanneer er voldoende vooruitgang is geboekt en de conclusie is dat er afgebouwd kan worden, wordt de frequentie van de bezoeken verminderd. De focus ligt tijdens deze fase op het volhouden, eigen maken en herhalen van wat zij geleerd hebben. 

    De behandelduur van IPG is ongeveer zes maanden. In overleg met alle betrokkenen is eventuele verlenging van de behandeling altijd mogelijk. 

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor hulp van Elker is een doorverwijzing nodig van een (huis)arts, of van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Ga naar het volledige aanbod