Hulpaanbod

IAG met psychiatrische component (voorheen IPG)

0 - 18 jr

Ambulant

Als er verschillende, complexe problemen op meerdere leefgebieden in een gezin spelen, is specialistische ambulante gezinsbehandeling van Elker een stevige stap naar de juiste oplossing.

Met ouders werken we aan een veilige en gezonde omgeving voor kinderen en jongeren om in op te groeien. Dit doen we door methodisch en doelgericht te werken én door de moeilijkste dingen bespreekbaar te maken. Met elkaar, voor de juiste hulp.

Ambulante gezinsbehandeling van Elker is er voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.  De gezinsbehandeling is gericht op het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van ouders, het verminderen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen bij kinderen en het versterken van het netwerk van het gezin. We komen bij gezinnen thuis én bieden behandelingen op locatie.

IAG met psychiatrische component (voorheen IPG)

Een behandeling voor gezinnen die zich door de aanwezigheid van een psychiatrische component bij één of meerdere gezinsleden in een zware opvoedsituatie bevinden. Het doel is werken naar een meer ontspannen gezinssituatie met onderling begrip voor de psychiatrische problemen, met meer draagkracht én waar het veilig opgroeien en ontwikkelen is voor kinderen.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor hulp van Elker is een doorverwijzing nodig van een (huis)arts, of van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Ga naar het volledige aanbod