Hulp bij stagnerende ontwikkeling

Het kan gebeuren dat er zorgen zijn over de ontwikkeling van je kind. Bijvoorbeeld omdat je kind vaak ruzie heeft met klasgenoten, of problemen met gedrag of zindelijkheid. Ook kan het zijn dat je kind moeite heeft met leren of juist veel spijbelt. Van peuter tot puber: voor elke leeftijdsgroep bieden we een passend hulpprogramma.

Ambulant

Een kind/jongere heeft complexe gedrags-, ontwikkelings- en opvoedproblemen. De problemen zijn zodanig dat de ontwikkeling van het kind/de jongere stagneert. Ook kunnen er vragen zijn omtrent diagnostiek. Elker biedt ambulante ondersteuning. Behandeling/begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de thuissituatie. Naast problemen in de thuissituatie kan het ook voorkomen dat er problemen zijn op de kinderopvang of op school. In dat geval biedt Elker ook observaties en coaching van professionals, zoals pedagogisch medewerkers en leerkrachten. We bieden diverse programma’s, zowel individueel als in groepsverband, passend bij de leeftijd en hulpvraag.

Daghulp

Kinderen 0-6 jaar
Een kind heeft complexe gedrags-, ontwikkelings- en opvoedproblemen. De problemen zijn zodanig dat de ontwikkeling van het kind stagneert. Daar waar behandeling in de thuissituatie onvoldoende is, kan intensieve behandeling individueel of in een groep nodig zijn.  Elker biedt dagbehandeling op het Medisch Kinder Dagverblijf (MKD). Hier stimuleren we de kinderen op diverse manieren in hun ontwikkeling, aansluitend op de individuele behoefte. Ook de ouders nemen we hierin mee.

Jongeren 14-23 jaar
Een jongere gaat tijdelijk niet naar school. De dagbesteding biedt een positieve leerplek, waar jongeren ondanks hun persoonlijke situatie toch de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Ze worden toegeleid naar school of werk.