Cliënt aanmelden

Aanmelden jeugdzorg

Om een aanmelding snel af te kunnen handelen en goed aan te kunnen sluiten bij de vraag van de cliënt, heeft Elker de volgende gegevens nodig:

  • Clientgegevens en gegevens van gezaghebbende ouder(s) inclusief BSN-nummers en telefoonnummers.
  • Inhoudelijk rapportage met motivering inzet specialistische jeugdhulp (diagnostisch beeld).
  • Informatie over de aangevraagde productcode (eenheid, frequentie en volume) met de start- en einddatum van de toewijzing (bij voorkeur het Invulformulier zorgtoewijzing uploaden). We kunnen niet starten zonder geldige indicatie. 

Bovenstaande gegevens kunnen verstuurd worden via onderstaand verwijsformulier of via de post. Onderstaande gegevens dienen volledig aangeleverd te worden. Indien de aanmelding onvolledig is of wanneer de gevraagde rapportage mist, kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen. Wanneer niet alle informatie bekend is dan is het mogelijk om vraagverheldering vanuit Elker in te zetten om de benodigde informatie te verzamelen.

Gegevens verwijzer


Gegevens cliënt

Gegevens ouders

Graag kort toelichten waarom u kind, jongere/gezin verwijst naar Elker. (Wat is de hulpvraag?)
De hulp kan niet gestart worden zonder geldige zorgtoewijzing.
Ouders met gezag, moeten beide toestemming geven voor de in te zetten hulp, we verwachten van de aanmelder / verwijzer dat dit besproken is.


Verantwoordelijke gemeente