Hulpaanbod

Rebound Coaching

12 - 18 jr

Ambulant

Soms is de zorg voor leerlingen binnen het voortgezet of middelbaar onderwijs niet toereikend genoeg. Op het moment dat een jongere vastloopt binnen het regulier onderwijs, kunnen jongeren aangemeld worden voor Rebound Coaching. 

Wat is Rebound Coaching?

Rebound Coaching is voor jongeren die zijn vastgelopen in het onderwijs. Bijvoorbeeld doordat ze meerdere problemen ondervinden waardoor een positieve ontwikkeling en schoolgang in de weg staat. Of doordat jongeren te maken hebben met motivatieproblemen. 

De trajecten van Rebound Coaching duren een half jaar en zijn gericht op terugkeer naar het regulier onderwijs. Een jongere krijgt tijdens het traject 3 tot 4 uur per week ondersteuning van één van onze hulpverleners. De doelen bij Rebound Coaching zijn het beheersen van schoolse vaardigheden, positief contact met het netwerk van een jongere en beschikken over positieve vrijetijdsbesteding. 

Veel voorkomende problemen

  • Weinig concentratie op school
  • Psychische problemen
  • Sociale problemen
  • Gedragsproblemen van kinderen
  • Ontwikkelingsproblemen

Werkwijze

  1. We brengen de problemen die de jongere ervaart in kaart en kijken vervolgens wie de jongere kan helpen. Samen met de jongere stellen we een behandelingsplan en doelen op. We maken ook afspraken met de omgeving en met instanties. Het netwerk wordt hierbij zoveel mogelijk betrokken.

  2. De jongere en de hulpverlener zien elkaar 3 tot 4 uur per week. De begeleiding kan op verschillende plekken plaatsvinden. Bijvoorbeeld op school, thuis of op het kantoor van de hulpverlener. Ze bespreken hoe het gaat en waar de jongere tegenaan loopt. In overleg met en/of samen met de jongere worden mensen die voor hen belangrijk zijn betrokken bij de behandeling. 

  3. Tijdens het traject wordt de begeleiding regelmatig geëvalueerd. De jongere bespreekt samen met onze hulpverlener en eventueel het netwerk de resultaten en kijken vervolgens hoe ze verder gaan.

Aanmelden

Om voor deze begeleiding in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin. Neem voor meer informatie contact op met ons team Aanmelding & Advies: 050 523 94 94.

Ga naar het volledige aanbod