Hulpaanbod

Kinderen In EchtscheidingsSituaties (KIES)

7 - 18 jr

Op locatie

Wanneer ouders gaan scheiden, dan is dat een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor een kind. Er verandert opeens veel in zijn leven en dit kan invloed hebben op de ontwikkeling. Met de coaching ‘Kinderen in echtscheidingssituaties’ (KIES) helpt Elker kinderen en jongeren om de scheiding te verwerken.

Wat is KIES?

KIES helpt kinderen om de scheiding te verwerken. Dit doen de kinderen onder meer door tijdens bijeenkomsten met lotgenoten te praten. Maar ook door te oefenen met gedrag, omgaan met gevoelens en oefenen van moeilijke gesprekken. In overleg met ouders kan ook worden besloten om KIES individueel te doen.

Veel voorkomende problemen

  • Kinderen maken een scheiding mee
  • Kinderen hebben een scheiding meegemaakt

Werkwijze

  1. KIES start met een informatiebijeenkomst voor alle ouders. Elker geeft hierin informatie over het traject. Daarnaast krijgen de ouders de gelegenheid om vragen te stellen.

  2. De kinderen gaan naar de KIES-groep. De groep komt acht keer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten praten kinderen met elkaar over de scheiding. Daarnaast oefenen ze met gedrag en gevoelens, omgaan met moeilijke situaties en keuzes maken.

  3. Na afloop van het traject volgt er een evaluatie voor alle ouders. Wat de kinderen in de KIES-groep bespreken, blijft vertrouwelijk. Behalve wanneer er zorgen zijn die met de ouders besproken moeten worden.

Aanmelden

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kinderen rechtstreeks zonder verwijzing aan te melden. In dit geval betalen ze de kosten van de coaching zelf: € 289,50 euro per kind. Ze kunnen ook op naam van het kind een verwijzing vragen via de huisarts, Centrum voor Jeugd en Gezin of het sociale wijkteam. Bij een verwijzing zijn er geen kosten. Dit geldt ook wanneer ze een beschikking van de rechtbank hebben.

Ga naar het volledige aanbod