Hulpaanbod

BOOG

2 - 12 jr

Ambulant

School is belangrijk voor kinderen. Helaas is voor sommige kinderen naar school gaan niet altijd even makkelijk als voor andere kinderen. BOOG wordt ingezet als er een hulpvraag rondom het kind is die vooral tot uiting komt op school. Bijvoorbeeld als een kind problemen ervaart in de klas. Naast de problemen in de schoolsituatie word je ook thuis geholpen. BOOG kan ook ingezet worden op peuterspeelzaal en kinderopvang i.p.v. school.

Wat is BOOG?

BOOG staat voor Behandeling en Ondersteuning in Onderwijs en Gezin. BOOG richt zich op kinderen in het basisonderwijs. Bij BOOG draait alles om samenwerking tussen Elker, ouders én school. Met elkaar onderzoeken we wat het kind thuis en op school nodig heeft om zich weer goed te ontwikkelen. Hoe de aanpak eruit ziet, hangt af van de problemen en de vragen die er zijn. BOOG kan bestaan uit:

  • Observaties thuis en op school
  • Behandeling op school of thuis
  • Werken in groepjes en oefenen met andere kinderen
  • Ondersteuning en coaching in het gezin
  • Coaching van de leerkracht

Veel voorkomende problemen

  • Gedragsproblemen van kinderen

Hoe werkt BOOG?

Binnen vijf dagen na verwijzing of aanmelding neemt Elker contact met de ouders op. We maken een eerste afspraak en ouders krijgen meer informatie over wat er gaat gebeuren.

Stappenplan

  1. Elker brengt in kaart welke problemen er zijn. Dit doen we met gesprekken met het kind, school en de ouders. Vaak doen we observaties. In de klas, maar ook thuis.

  2. We kijken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het kind weer goed mee kan doen op school. Met ouders, kind en school bespreken we het plan van aanpak.

  3. In nauwe samenwerking met ouders en school werkt Elker met het kind om deze doelen te behalen.

  4. Na maximaal een half jaar ronden we de behandeling af. We bespreken de resultaten en kijken hoe we verder gaan.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor BOOG is een doorverwijzing nodig van een(huis)arts of van het basisteam van de gemeente (CJG, WIJ-team, Sociaal Team). Aan deze behandeling zijn geen kosten verbonden. 

Ga naar het volledige aanbod