Hulpaanbod

BOOG

2 - 12 jr

Ambulant

School, opvang of dagbesteding is belangrijk voor kinderen. BOOG wordt ingezet als er een hulpvraag rondom het kind is die vooral tot uiting komt op school. Bijvoorbeeld als een kind problemen ervaart in de klas, Zoals snel boos worden in de klas, moeite hebben om vrienden te maken, geconcentreerd aan het werk blijven. Vaak laten kinderen ook thuis gedragsproblemen zien, wanneer ze op school problemen hebben. Daarom wordt er ook thuis behandeling geboden. Vanaf de leeftijd van 2 jaar kan BOOG worden ingezet op opvang of peuterspeelzaal.

Wat is BOOG?

BOOG staat voor Behandeling en Ondersteuning in Onderwijs/Opvang en Gezin. Bij BOOG draait alles om samenwerking tussen ouders, school én Elker. Met elkaar onderzoeken we wat het kind op school en thuis nodig heeft om zich weer goed te ontwikkelen. Hoe de aanpak eruit ziet, hangt af van de problemen en de vragen die er zijn. BOOG kan bestaan uit:

  • Met behulp van observaties en gesprekken met de leerkracht wordt er gekeken welke functie achter het probleemgedrag van het kind zit en welke doelen opgesteld worden om het gedrag positief te veranderen.
  • Behandeling van het kind op school en thuis. Samen met het kind worden nieuwe vaardigheden in een veilige 1-op-1 situatie met de hulpverlener geoefend.
  • Coaching van de leerkracht. Interventies voor de leerkracht om de gedragsproblemen aan te pakken.
  • Oefenen met nieuw aangeleerde vaardigheden in kleine groepjes of in de klassensituatie met ondersteuning van de hulpverlener
  • Behandeling en ondersteuning van het gezin. Interventies voor de ouder(s)/verzorger(s) om de gedragsproblemen aan te pakken.

Veel voorkomende problemen

  • Gedragsproblemen van kinderen

Hoe werkt BOOG?

Binnen vijf dagen nadat de toewijzing vanuit de gemeente is binnengekomen, neemt Elker contact met de ouders op. We maken een eerste afspraak en ouders krijgen meer informatie over wat er gaat gebeuren.

Werkwijze

  1. Elker brengt in kaart welke problemen er zijn. Dit doen we met gesprekken met het kind, school en de ouders. Vaak doen we observaties. In de klas, maar ook thuis.

  2. We kijken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het kind weer goed mee kan doen op school. Met ouders, kind en school bespreken we het plan van aanpak.

  3. In nauwe samenwerking met ouders en school werkt Elker met het kind om deze doelen te behalen.

  4. Na gemiddeld 6 tot 9 maanden ronden we de behandeling af. We bespreken de resultaten en kijken hoe we verder gaan.

Duur

Duur van een BOOG traject is gemiddeld 6 tot maximaal 9 maanden, met een gemiddelde frequentie van 1-2 afspraken met school en/of gezin per week.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor BOOG is een doorverwijzing nodig van een (huis)arts of van het basisteam van de gemeente (CJG, WIJ-team, Sociaal Team).

Ga naar het volledige aanbod