Hulpaanbod

Traject Psychomotorische Therapie (PMT)

Op locatie

Is een kind vaak onrustig of boos? Hebben ouders vaak het gevoel dat ze niet tot hun kind doordringen? Maken ouders zich zorgen over het gedrag en de ontwikkeling van hun kind? Elker kan helpen, bijvoorbeeld met Psychomotorische Therapie. Een vorm van therapie voor ouders en kinderen waarbij beweging en spel centraal staan.

Wat is Psychomotorische Therapie?

Beweging en lichamelijk contact zijn belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Samen spelen en bewegen vormen daarom de basis van deze therapie. De therapie bestaat uit sessies waarin ouders samen met het kind bewegingsspellen doen. Dit kan thuis of bij Elker. Van deze sessies maken we video-opnames. Deze gebruiken we om samen te bespreken. Het doel van de therapie is dat de band tussen ouders en kind wordt hersteld. Het kind en de ouders leren elkaar spelenderwijs beter kennen en vertrouwen.

Veel voorkomende problemen

  • Gedragsproblemen van kinderen
  • Ontwikkelingsproblemen
  • Opvoedingsproblemen

Stappenplan

  1. We maken kennis met ouders en kind. We brengen in kaart wat de situatie is en welke problemen er zijn. In de oefenzaal doen we twee sessies met bewegingsspellen. Deze sessies nemen we op met een videocamera. De opnames bespreken we met de ouders. Op basis hiervan kijken we hoe we de therapie vorm geven.

  2. We doen zes tot tien bewegingsspelsessies. Deze duren 45 minuten. Na afloop van een sessie hebben we een gesprek met de ouders. Hierin bespreken we ook de filmopnames. Deze sessies kunnen bij ons in de oefenzaal plaatsvinden, maar ook thuis.

  3. We doen nog twee sessies. Daarna volgt een eindgesprek. Hierin bespreken we wat heeft gewerkt, hoe we verder gaan en wat het kind daarbij nodig heeft. 

Aanmelden

Om voor deze therapie in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin.

Ga naar het volledige aanbod