Hulpaanbod

Psychomotorische Therapie (PMT)

0 - 18 jr

Is een kind vaak teruggetrokken in zichzelf of juist druk of boos? Hebben ouders vaak het gevoel dat ze niet tot hun kind doordringen? Kan een jongere moeilijk over zijn gevoelens praten, zich moeilijk uiten of voelt een jongere zich niet begrepen? Elker kan helpen door middel van Psychomotorische Therapie. Dit is een vorm van therapie voor kinderen, jongeren en eventueel hun ouders waarbij beweging, spel en contact centraal staan.

Wat is Psychomotorische Therapie?

Beweging en (lichamelijk) contact zijn belangrijk in de ontwikkeling en in het leven van kinderen en jongeren. Samen spelen en bewegen vormen dan ook de basis van deze therapie. Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte vorm van hulpverlening voor kinderen en jongeren die (dreigen te) stagneren in hun ontwikkeling en dit in hun gedrag laten zien. De therapie heeft als doel de ontwikkeling weer in beweging te krijgen. De therapie bestaat uit sessies waarbij aan kinderen, jongeren en eventueel hun ouders bewegingsspelvormen of lichaamsgerichte werkvormen worden aangeboden. De psychomotorisch therapeut helpt de kinderen, jongeren en hun ouders om van deze ervaringen te leren en de geleerde vaardigheden thuis of op school toe te kunnen passen.

Psychomotorische therapie wordt als individuele therapie, groepstherapie of ouder en kind therapie aangeboden. De therapie vindt plaats in een daarvoor geschikte bewegingszaal. Binnen de Psychomotorische therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken zoals: Bewegingsgerichte methodiek (sport en spel), Ouder-Kind Interactie Bewegingsspel/Sherborne samenspel en Affectregulerende Vaktherapie.

Veel voorkomende problemen

 • Gedragsproblemen van kinderen
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Opvoedingsproblemen

Duur behandeling

De duur van de behandeling is gemiddeld negen maanden tot maximaal een jaar. De frequentie van de behandeling is gemiddeld één keer per week.

Geschikt voor hulp bij o.a.

 • Gedragsproblemen
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Ontwikkelingsproblemen of (dreigende) ontwikkelingsstagnatie
 • Verwerking van traumatische ervaringen
 • Ouder-kind interactieproblematiek

Voor wie?

Elker biedt Psychomotorische therapie intern aan:

 • kinderen en ouders binnen dagbehandeling Medisch Kinderdagverblijf
 • jongeren van 12 t/m 18 jaar op 24- uurs behandelgroepen

Elker biedt Psychomotorische therapie ambulant aan:

 • kinderen tot 12 jaar
 • jongeren vanaf 12 jaar

Ouders worden altijd bij de behandeling betrokken en nemen soms deel aan de therapie. Ambulante Psychomotorische therapie gaat altijd gepaard met een vorm van ambulante hulpverlening in de thuissituatie.

Werkwijze

 1. We maken kennis met ouders en kind. We brengen in kaart wat de situatie is en welke problemen er zijn. In de oefenzaal doen we twee sessies met bewegingsspellen. Deze sessies nemen we op met een videocamera. De opnames bespreken we met de ouders. Op basis hiervan kijken we hoe we de therapie vorm geven.

 2. We doen zes tot tien bewegingsspelsessies. Deze duren 45 minuten. Na afloop van een sessie hebben we een gesprek met de ouders. Hierin bespreken we ook de filmopnames. Deze sessies kunnen bij ons in de oefenzaal plaatsvinden, maar ook thuis.

 3. We doen nog twee sessies. Daarna volgt een eindgesprek. Hierin bespreken we wat heeft gewerkt, hoe we verder gaan en wat het kind daarbij nodig heeft. 

Aanmelden

Om voor deze therapie in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin.

Ga naar het volledige aanbod