Portalis

Schakelvoorziening Portalis SO Groningen

Schakelvoorziening Portalis SO in Bedum is ontstaan uit een samenwerking tussen Gemeente Groningen, RENN4, Elker Jeugdhulp en Onderwijs (Portalis) en Team050, om leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag op het gebied van gedrag onderwijs te bieden. Door de combinatie van behandeling en begeleiding vanuit jeugdhulp en speciaal onderwijs ontstaat er zicht op wat nodig is. In de klas zitten maximaal acht leerlingen, met 1 docent van Portalis en 1 pedagogisch medewerker van Team050.

De locatie is een Schakelvoorziening, dit houdt in dat de leerlingen tijdelijk bij ons verblijven en ingeschreven blijven op de school van herkomst. De school van herkomst houdt de zorgplicht en is mede verantwoordelijk voor de leerling. Samen kijken we naar het perspectief voor de leerling, werken we aan een terugkeer naar de school van herkomst of moet er gezamenlijk gekeken worden naar andere mogelijkheden.

Meer informatie over de schakelvoorziening vind je hier