Portalis

Schakelvoorziening Portalis SO Groningen

Schakelvoorziening Portalis SO Groningen is een initiatief van het SWV PO-20.01, waarbinnen Team050 en Portalis een samenwerking zijn gestart om leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag op het gebied van gedrag onderwijs te bieden. Horizon begeleiding kan ingeschakeld worden om te onderzoeken en te analyseren wat gemeenschappelijk vanuit jeugdhulpverlening en onderwijs een sluitende aanpak kan zijn. 
De locatie is een schakelvoorziening. Dit houdt in dat de leerlingen tijdelijk bij ons verblijven en ingeschreven blijven op de school van herkomst. De school van herkomst houdt de zorgplicht en is mede verantwoordelijk voor de leerling. Samen kijken we naar het perspectief voor de leerling, werken we aan een terugkeer naar de school van herkomst of moet er gezamenlijk gekeken worden naar andere mogelijkheden.