Schakelvoorziening Portalis SO Groningen

Aanmelding

Een leerling wordt bij ons aangemeld na een positieve zienswijze van het SWV PO-20.01. Voorafgaand aan de positieve zienswijze van het SWV is het voorwaardelijk dat de ouders/verzorgers en school van herkomst beiden hun goedkeuring geven aan deze aanmelding. Omtrent aanmelding kan contact opgenomen worden met Renate Lauwaars, teamleider van de locatie. Na een gezamenlijke positieve zienswijze bestaat de mogelijkheid voor een oriënterende kennismaking. Er kan dan contact opgenomen worden met Corien Schipper, intern begeleider van de schakelvoorziening.
Indien overgegaan wordt tot plaatsing bij onze schakelvoorziening, worden er verschillende documenten opgestuurd. Deze dienen ingevuld te worden door ouders/verzorgers en de school van herkomst. Naar aanleiding hiervan zal er een startgesprek georganiseerd worden. Ouders/verzorgers, school van herkomst, de leerkracht, intern begeleider en de gedragswetenschapper van Team050 zullen hierbij aanwezig zijn. Na het startgesprek kan de leerling zo snel mogelijk zijn/haar onderwijstraject bij ons op de schakelvoorziening voortzetten.