Schakelvoorziening Portalis SO Groningen

Pedagogisch klimaat

Binnen Portalis werken we met PBS (Positive Behavior Support) en gelden bij ons gedragsverwachtingen die zijn gebaseerd op drie schoolbrede basiswaarden: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.

De basiswaarden en de daarbij horende gedragsverwachtingen leren wij actief aan. Hiermee besteden wij actief aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.
Wanneer een leerling zich even niet zo fijn voelt bij ons op school, kan er contact gezocht worden met de respectcoördinator. De respectcoördinator vervult de rol van anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon. Voor schakelvoorziening Portalis SO Groningen is dit Raoul Matulessij.