Schakelvoorziening Portalis SO Groningen

Onderwijsaanbod

Voor de basisvaardigheden (taal, lezen, spelling, rekenen/wiskunde en schrijven) maken wij gebruik van methoden die aansluiten bij de vastgestelde referentieniveaus en leerlijnen. Via wereldoriëntatie bieden wij onze leerlingen inzicht in het nut van opgedane kennis en sluiten wij aan bij de belevingswereld van onze leerlingen.