Schakelvoorziening Portalis SO Groningen

Praktische informatie

Wij hanteren een continurooster, dit betekent dat de leerlingen van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 14:30 uur bij ons naar school gaan.

Vanaf 1 januari 2021 zijn de schooltijden gewijzigd en gaan de leerlingen van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:45 uur naar school.