Nieuws

Elker zoekt gezinshuisouders in provincie Groningen

31 aug 2022

Op 13 september organiseren we een informatieavond over gezinshuizen en behandelgezinshuizen. Steeds meer kinderen worden succesvol opgevangen in deze huiselijke omgeving. De vraag naar deze vorm van jeugdhulp groeit, terwijl het aanbod nog wat achterblijft. Een gezin is niet standaard, daarom zoeken we gezinshuisouders in alle soorten en samenstellingen.

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp in huiselijke sfeer. De kinderen en jongeren wonen bij jou in huis en worden hiermee onderdeel van jouw gezinsstructuur en gezinscultuur. Het is wel belangrijk dat de eigen ouders en het netwerk een passende plek houden in het leven van het kind of de jongere. Als gezinshuisouder is je doel om de kinderen en jongeren mee te laten doen in de gewone aspecten van het gezinsleven en de bescherming en geborgenheid te laten ervaren die een gezin biedt. Je werkt samen met het zorgteam rondom het kind of de jongere. Je hoeft echt geen afgestudeerd pedagoog te zijn, maar gezinshuisouders moeten wel minimaal op mbo-niveau een opleiding in de zorg hebben, zich gaan registreren en blijven voldoen aan de eisen om geregistreerd te blijven. Dit betekent scholing en intervisie.

Is een gezinshuis hetzelfde als pleegzorg?

Ook bij pleegzorg worden kinderen en jongeren in het gezin opgenomen. Het verschil met een pleeggezin is het opvangen van kinderen en hen mee laten draaien in het eigen gezin. Een gezinshuis is een professioneel gezin dat kinderen opneemt met gedragsproblemen, kinderen die niet mee kunnen draaien in een gewoon gezin/pleeggezin.

Wat is een behandelgezinshuis?

Naast gezinshuizen bestaan er behandelgezinshuizen. Hier zijn de gezinshuisouders wél professionals met behandelervaring. Ook voor deze vorm van opvang zoek en we nieuwe gezinshuisouders. Behandelgezinshuizen bieden kortdurende behandeltrajecten. Meestal in intensieve samenwerking met andere partijen en het eigen netwerk van de jongeren of kinderen.

Aanmelden

Wij komen op 13 september graag in contact met iedereen die geïnteresseerd is gezinshuisouder te worden of over dit onderwerp meer te weten. De avond vindt plaats op de locatie Cantersveen 4 in Haren en begint om 20.00 uur. Aanmelden voor deze avond kan door een mail te sturen aan partnervan@elker.nl