Nieuws

Informatiebijeenkomst specialistisch hulpaanbod 0-12

25 aug 2022

Enkele weken geleden kondigden we het al aan, we organiseren een informatiebijeenkomst over het gespecialiseerd hulpaanbod voor kinderen tot en met 12 jaar.

We hebben bij Elker een gespecialiseerd hulpaanbod voor gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar. We werken daarbij graag samen met anderen. Met verwijzers, collega’s, vakgenoten, ketenpartners, relaties en de gezinnen zelf. Samen kijken we naar welk aanbod past bij de situatie van dat moment en die van de toekomst.

Ons hulpaanbod is divers, bijvoorbeeld onze MKD’s, de nog relatief nieuwe gezinsdagbehandeling, Psychomotorische Therapie, Infant Mental Health visie, BOOG, PMTO en de samenwerking met onderwijs. We willen jullie graag meer vertellen over ons specialistisch hulpaanbod. Daarbij willen we graag ideeën uitwisselen en in gesprek gaan over kennisdeling en samenwerking.

We organiseren de bijeenkomst op twee middagen en op twee locaties:

27 september 2022 van 15.30 – 17.00 uur – locatie Haren (Cantersveen 4)

10 oktober 2022 van 15.30 – 17.00 uur – locatie Veendam (Sont 16)

Mogen we jou verwelkomen? Je kunt je opgeven bij Thea Haveman via dit e-mailadres t.haveman@elker.nl

We verheugen ons erop je te mogen begroeten!