Hulpaanbod

Traumabehandeling

4 - 18 jr

Veel kinderen en jongeren hebben tijdens hun jeugd te maken met ingrijpende gebeurtenissen die stressklachten veroorzaken. Ze worden geconfronteerd met situaties die niet allemaal even gemakkelijk zijn en spanningen kunnen geven. De betekenis van de gebeurtenis vraagt iets specifieks van het gezin en de belangrijke mensen om het kind of de jongere heen. Wanneer het lukt om de gebeurtenis goed te verwerken, verdwijnen de klachten binnen één maand. Maar soms blijven deze klachten iemand achtervolgen. Deze klachten hebben een negatieve impact op de psychische en lichamelijke ontwikkeling van het kind en is zwaarder te hanteren dan de behandeling van de klachten.

Wat is traumabehandeling?

Wanneer klachten een kind of jongere blijven achtervolgen kan de gebeurtenis als traumatiserend worden ervaren. Bij een combinatie van een aantal klachten spreken we over een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). De gevolgen van PTSS klachten hebben impact op verschillende levensgebieden, zoals het zelf- en wereldbeeld, problemen met afstemming op de ander en de omgeving en emotie-regulatieproblemen.

Het doel van traumabehandeling is dat de klachten minder erg worden of verdwijnen. De gebeurtenis beheerst hierbij niet meer het leven van het kind of de jongere. Ze kunnen eraan terugdenken zonder dat ze overspoeld worden door heftige emoties.

Omdat de klachten van een kind of jongere en de behandeling daarvan iets specifieks vraagt van de (pleeg)ouder/opvoeder, bieden we gespecialiseerde zorg voor het gehele gezin. (Pleeg)ouders/opvoeders zijn belangrijke steunfiguren en rolmodellen om de behandeling zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Hierdoor krijgen zij begeleiding in de specifieke ontwikkelingsbehoeftes van een kind of jongere. Traumabehandeling kan bestaan uit één of meer behandelmodules waarbij het belangrijk is om de behandeling zo efficiënt en effectief mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Hierbij duurt de behandeling niet langer dan nodig en maken we gebruik van wetenschappelijk goed onderbouwde hulp en de richtlijnen Jeugdzorg.

 • Trauma door misbruik
 • Trauma door geweld
 • Trauma door uithuisplaatsing
 • Vermijden van situaties
 • Angsten
 • Pijnlijke en terugkerende herinneringen
 • Prikkelbaar gedrag
 • Concentratieproblemen
 • Slaapproblemen
 • Stemmingsproblemen

Werkwijze

 1. Er wordt gestart met een informatief gesprek met betrokken over de mogelijkheden van het traumateam voor het gezin. Hierin wordt uitleg gegeven over de impact en gevolgen van trauma en de toegevoegde waarde van de behandeling.

  Vervolgens vindt er een trauma onderzoek plaats van 4 tot 6 gesprekken met als doel de probleemsamenhang in kaart te brengen. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard en complexiteit van de problematiek, leeftijd en opgroeisituatie. 

 2. In de volgende fase worden de onderzoeksresultaten en het advies wat betreft passende (trauma)behandeling besproken. De behandeling kan bestaan uit één of meer behandelmodules waarbij het belangrijk is om de behandeling zo efficiënt en effectief mogelijk te laten aansluiten. Vanuit Elker worden onder andere de volgende (trauma)behandelingen geboden: CGT/ CGW (bijvoorbeeld Verwerken en Versterken, Comet, Ik ben OK, Write Junior, TRAP-protocol), EMDR, speltherapie, PMT, Theraplay, verwerkingsgroep seksueel misbruik en verwerkingsgroep huiselijk geweld.

  Betrokkenen krijgen de ruimte om een reactie te geven op de onderzoeksresultaten en er wordt gezamenlijk besloten hoe verder.

 3. De traumabehandeling gaat van start. De behandeling is te zien als het adequaat integreren van traumatische ervaringen in het zelfbeeld, herinneringen en het leven van het kind of jongere waardoor de klachten verdwijnen en het kind weer een adequate ontwikkeling kan doormaken. Het is op voorhand lastig te voorspellen hoe lang een behandeling duurt. Doorgaans neemt dit meerdere maanden in beslag. Naast de individuele behandeling van het kind worden ouders/verzorgers begeleid in het proces dat het kind doormaakt. De intensiteit hiervan kan variëren van intensief (wekelijks) tot minder intensief. Tussendoor wordt er regelmatig geëvalueerd met alle betrokkenen. Wanneer nodig wordt er in deze periode aanvullend advies gegeven over de inzet van extra ondersteuning zodat het kind/jongere en het systeem de behandeling vol kan houden. Bijvoorbeeld de inzet van extra ondersteuning thuis.

 4. In de laatste fase vindt de evaluatie van behandeldoelen plaats. Wanneer de doelen van de behandeling behaald zijn wordt de behandeling positief afgerond. Afhankelijk van de situatie kan er een vervolg advies gegeven worden. Bijvoorbeeld diagnostiek naar overgebleven bijzonder gedrag of de inzet van (intensieve) ondersteuning in de thuissituatie.

Aanmelden

Om voor trauma onderzoek en behandeling in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van het lokale WIJ-team, gezinsvoogd, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin. Neem voor meer informatie contact op met ons team Aanmelding & Advies: 050 523 94 94.

Ga naar het volledige aanbod