Hulpaanbod

Thuisbehandeling voor het (zeer) jonge kind

0 - 12 jr

Ambulant

De opvoeding van jonge kinderen kan soms pittig zijn. Zeker wanneer ouders te maken krijgen met lastig gedrag. Hoe kun je op een positieve manier omgaan met huilbaby's, ongehoorzaamheid, driftbuien of agressief gedrag? En hoe worden ouders zelfverzekerder in de opvoeding? Elker kan helpen met ambulante begeleiding bij het gezin thuis.

Wat is Thuisbehandeling voor het (zeer) jonge kind?

Begeleiding voor gezinnen met kind(eren) van 0-12 jaar. Dit betekent dat er een ambulant hulpverlener van Elker ongeveer 1 keer per week bij het gezin thuis komt. Samen met ouders gaat de ambulant hulpverlener kijken wat nodig is en welke problemen er zijn. Ook de kind(eren) worden betrokken. De hulpvraag van ouders staat voorop. Er wordt systeemgericht gewerkt, dat wil zeggen dat er naar het kind, de ouders en de omgeving wordt gekeken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van principes van positief opvoeden. Het resultaat van de hulp is dat ouders vertrouwen krijgen in hun opvoedvaardigheden, waardoor zij beter kunnen omgaan met het gedrag van hun kind. De sfeer in de thuissituatie is dusdanig veranderd dat er meer aandacht is voor positieve momenten in de interactie tussen ouder en kind.

Veel voorkomende problemen

  • Driftbuien
  • Agressief gedrag
  • Ontwikkelingsproblemen
  • Huilbaby
  • eet- en slaapproblemen

Hoe werkt Thuisbehandeling voor het (zeer) jonge kind?

Binnen vijf dagen na de aanmelding neemt Elker contact met de ouders op. We maken alvast een eerste afspraak en geven meer informatie over het traject.

Stappenplan

  1. We maken kennis met de ouders en hun kind en brengen in kaart welke problemen zij ervaren in de opvoeding. 

  2. We ordenen samen met ouders problemen, denken met hen na over oplossingen en stellen samen doelen. Daarna gaan we met elkaar aan de slag met deze doelen. We bespreken wat er goed gaat, maar ook waar het nog niet lekker loopt. We geven ouders en kinderen adviezen en tips over hoe zij met elkaar problemen op kunnen lossen.

  3. In een eindgesprek bespreken we met elkaar wat heeft gewerkt en hoe ouders zelfstandig verder kunnen.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor dit traject is een doorverwijzing nodig van het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin.

Mogelijke andere behandelingen

Ga naar het volledige aanbod