Hulpaanbod

Medisch Kinderdagverblijf (MKD)

2 - 6 jr

Op locatie

Het is belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Omdat er spanningen thuis zijn. Of omdat het kind sociale, lichamelijke of psychische problemen ervaart. In het Medisch Kinderdagverblijf van Elker kunnen ouders terecht voor behandeling en ondersteuning. Samen met ouders zorgen we ervoor dat het kind zich weer kan ontwikkelen.

Wat is het Medisch Kinderdagverblijf?

Met het Medisch Kinderdagverblijf (MKD) biedt Elker hulp aan jonge kinderen en hun ouders. Dit gebeurt op ons MKD in Haren en Veendam. Hier wordt het kind onderzocht en behandeld door hulpverleners. Welke hulp en begeleiding het kind en de ouders krijgen, hangt van de problemen af die het gezin ondervindt. Meestal gaat het kind een tijdlang meerdere ochtenden en middagen per week naar het MKD. Ook de ouder krijgt tijdens dit traject ondersteuning van Elker. Bijvoorbeeld door ouders te coachen in de opvoeding.

Veel voorkomende problemen

  • Kinderopvang of school gaat niet goed
  • Interactie tussen ouder(s) en kind
  • Kinderen met ontwikkelings - en gedragsproblemen

Hoe werkt het MKD?

Binnen vijf dagen na verwijzing of aanmelding neemt Elker contact met de ouders op. We maken een eerste afspraak en ouders krijgen meer informatie over wat er gaat gebeuren. Een mogelijkheid is ook dat ouders, voor aanmelding, samen met het kind een kijkje komen nemen op het MKD. Voor elk kind en zijn ouders wordt in overleg met de ouders een behandelplan gemaakt en gezamenlijk met een multidisciplinair team uitgevoerd:

Werkwijze

  1. Samen met ouders wordt bekeken welke problemen er zijn en aan welke doelen er op welke manier gewerkt zal worden. Dit doen we d.m.v. gesprekken met ouders en observatie van het kind. Ook kan het kind onderzocht worden door verschillende disciplines. Er kunnen in verschillende situaties observaties plaatsvinden. Dit kan op het MKD maar ook thuis, de peuterspeelzaal, de basisschool of kinderopvang waar het kind naartoe gaat.

  2. De hulp die we op het MKD bieden is voor ieder kind en gezin anders. Op het MKD krijgen kinderen dagbehandeling. Dit betekent dat het kind 3 dagen per week naar het MKD gaat voor groepsbehandeling en therapie (dat kan zijn; Psychomotore therapie, logopedie, PRT (een methodiek gericht op verbeteren van de communicatie) , fysiotherapie). Is het kind 4 jaar en is het toe aan onderwijs, dan kan het daarnaast nog 2 dagen naar de klas. Dit onderwijs wordt op het MKD geboden door samenwerkingspartner Renn4. Samenwerking met en begeleiding van ouders is onderdeel van de behandeling; elk gezin heeft contact met een ambulant hulpverlener. Ondersteuning van het gezin kan thuis en op het MKD plaatsvinden en daarnaast is coaching op de peuterspeelzaal, kinderopvang of school mogelijk.

  3. Na gemiddeld 8 (of 6 a 9) maanden ronden we het traject af. Voorafgaand aan de afronding van de behandeling wordt met ouders samen besproken welke vervolgplek of onderwijs het best passend is voor hun kind. Ook wordt samen bekeken of en indien nodig welke vervolghulp passend is.

Aanmelden

Ouders en hun kind kunnen naar dit traject verwezen worden door het WIJ-team, Centrum Jeugd en Gezin, Jeugdbescherming-Noord of een (huis)arts. Voor kinderen met ernstige autisme spectrum problematiek is er een speciale groep op het MKD in Haren. Voor kinderen bij wie een verstandelijke beperking is vastgesteld, is het MKD niet de passende plek.

Ga naar het volledige aanbod