Hulpaanbod

Medisch Kinderdagverblijf (MKD)

0 - 6 jr

Op locatie

Het is belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Omdat er spanningen thuis zijn. Of omdat het kind sociale, lichamelijke of psychische problemen ervaart. In het Medisch Kinderdagverblijf van Elker kunnen ouders terecht voor behandeling en ondersteuning. Samen met ouders zorgen we ervoor dat het kind zich weer kan ontwikkelen.

Wat is het Medisch Kinderdagverblijf?

Met het Medisch Kinderdagverblijf (MKD) biedt Elker hulp aan jonge kinderen en hun ouders. Dit gebeurt op ons MKD. Hier wordt het kind onderzocht en behandeld door hulpverleners. Welke hulp en begeleiding het kind en de ouders krijgen, hangt van de problemen af die het gezin ondervindt. Meestal gaat het kind een tijdlang meerdere ochtenden en middagen per week naar het MKD. Ook de ouder krijgt tijdens dit traject ondersteuning van Elker. Bijvoorbeeld door ouders te coachen in de opvoeding.  

Veel voorkomende problemen

  • Sociale problemen
  • Psychische problemen
  • Lichamelijke problemen
  • Spanningen in het gezin

Hoe werkt het MKD?

Binnen vijf dagen na verwijzing of aanmelding neemt Elker contact met de ouders op. We maken een eerste afspraak en ouders krijgen meer informatie over wat er gaat gebeuren. Een mogelijkheid is ook dat ouders, voor aanmelding, samen met het kind een kijkje komen nemen op het MKD.

Stappenplan

  1. Elker brengt in kaart welke problemen er zijn. Dit doen we met gesprekken met ouders en observatie van het kind. Ook wordt het kind door verschillende deskundigen onderzocht. We kijken bijvoorbeeld in allerlei situaties mee met het kind (observatie). Dit kan op het MKD maar ook thuis, de peuterspeelzaal, de basisschool of kinderopvang waar het kind naartoe gaat.

  2. De hulp die we op het MKD bieden is voor ieder kind en gezin anders. Sommige kinderen krijgen dagbehandeling. Dit betekent dat het kind meerdere dagdelen in de week naar het MKD gaat voor groepsbehandeling en therapie (dat kan zijn; Psychomotore therapie, logopedie, PRT, PMTO, fysiotherapie). Is het kind 4 jaar, dan kan het daarnaast nog 2 dagen naar de klas. Dit onderwijs wordt via het MKD geboden door Renn4. Ondersteuning van het gezin thuis of coaching op de peuterspeelzaal, kinderopvang of school is ook mogelijk.

  3. Na een aantal maanden ronden we het traject af. We bespreken de resultaten en kijken hoe we verder gaan.

Aanmelden

Ouders en hun kind kunnen naar dit traject verwezen worden door het WIJ-team, Centrum Jeugd en Gezin, Jeugdbescherming-Noord of een (huis)arts.

Ga naar het volledige aanbod