Hulpaanbod

Medisch Kinderdagverblijf (MKD)

2 - 6 jr

Op locatie

Het is belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Omdat er spanningen thuis zijn. Of omdat het kind sociale, lichamelijke of psychische problemen ervaart. In het Medisch Kinderdagverblijf van Elker kunnen ouders terecht voor behandeling en ondersteuning. Samen met ouders zorgen we ervoor dat het kind zich weer kan ontwikkelen.

Wat is het Medisch Kinderdagverblijf?

Met het Medisch Kinderdagverblijf (MKD) biedt Elker dagbehandeling aan jonge kinderen (van 2,5 tot 6 jaar) en hun ouders. Dit vindt plaats op maandag, dinsdag en woensdag op het MKD in Haren of Veendam. Hier wordt het kind geobserveerd en behandeld door verschillende hulpverleners. Welke hulp en behandeling het kind en de ouders krijgen, hangt af van de ontwikkeling van het kind en de hulpvraag van ouders. Naast de groepsbehandeling wordt er een ambulant hulpverlener ingezet voor behandeling in de thuissituatie. (Proces)diagnostiek is altijd onderdeel van de plaatsing.

Veel voorkomende problemen

 • Kinderopvang of school gaat niet goed
 • Interactie tussen ouder(s) en kind
 • Kinderen met ontwikkelings - en gedragsproblemen

Werkwijze MKD

Als Elker de aanmelding ontvangen heeft en de gemeente toestemming heeft gegeven, neemt Elker binnen vijf werkdagen contact met de ouders op. Ouders krijgen dan meer informatie over de behandeling. Een mogelijkheid is ook dat ouders, voor aanmelding, een kijkje komen nemen op het MKD. Voor elk kind en zijn ouders wordt in overleg met de ouders een behandelplan gemaakt en gezamenlijk met een multidisciplinair team uitgevoerd:

Werkwijze

  1. Voorafgaand aan de groepsbehandeling wordt er samen met ouders bekeken welke hulpvragen er zijn rondom de ontwikkeling van het kind en aan welke doelen er op welke manier gewerkt zal worden. Dit doen we d.m.v. gesprekken met ouders en observatie van het kind. Er kunnen in vele situaties observaties plaatsvinden door verschillende disciplines. Dit kan op het MKD maar ook thuis, de peuterspeelzaal, de basisschool of kinderopvang waar het kind naartoe gaat.
 1. De behandeling die we op het MKD bieden is voor ieder kind en gezin anders. Op het MKD krijgen kinderen dagbehandeling. Dit betekent dat het kind 3 dagen per week (maandag, dinsdag en woensdag) naar het MKD gaat voor groepsbehandeling en therapie (dat kan zijn; Psychomotore therapie, logopedie, PRT (een methodiek gericht op verbeteren van de communicatie). Is het kind 4 jaar en is het toe aan onderwijs, dan kan het daarnaast nog 2 dagen naar de klas. Dit onderwijs wordt op het MKD geboden door samenwerkingspartner RENN4. Samenwerking met en begeleiding van ouders is onderdeel van de behandeling; elk gezin heeft contact met een ambulant hulpverlener. Ondersteuning van het gezin kan thuis en op het MKD plaatsvinden en daarnaast is coaching op de peuterspeelzaal, kinderopvang of school mogelijk.

  Het is belangrijk dat de MKD behandeling zoveel mogelijk gecontinueerd wordt. Om deze reden is het MKD het gehele jaar geopend; ook tijdens de schoolvakanties.
  In principe gaat Elker er vanuit dat de ouder/verzorger of iemand uit het netwerk, het kind haalt en brengt naar het MKD. Mocht dit echter niet mogelijk zijn, dan kan in overleg (gedeeltelijk) gebruik gemaakt worden van taxivervoer.

 2. Na gemiddeld 6 a 9 maanden ronden we de MKD-behandeling af. Voorafgaand aan de afronding van de behandeling wordt met ouders samen besproken welke vervolgplek of onderwijs het best passend is voor hun kind. Ook wordt samen bekeken of en indien nodig welke vervolghulp passend is.

Aanmelden

Ouders en hun kind kunnen voor een MKD-behandeling aangemeld worden door het WIJ-team, Centrum Jeugd en Gezin, gezinsvoogd of een (huis)arts. In Haren is er een Intensieve Behandelgroep waar kinderen met ernstige autisme spectrum problematiek behandeling krijgen . Voor kinderen bij wie een verstandelijke beperking is vastgesteld, is het MKD van Elker niet de passende plek.

Ga naar het volledige aanbod