Print pagina

Specialistische dagbehandeling voor jonge kinderen.

Het is belangrijk dat je kind zich goed kan ontwikkelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Omdat er spanningen thuis zijn. Of omdat je kind sociale, lichamelijke of psychische problemen ervaart. In het Medisch Kinderdagverblijf van Elker kunnen jullie terecht voor behandeling en ondersteuning. Samen met jullie als ouders, zorgen we ervoor dat je kind zich weer kan ontwikkelen.

Wat is het Medisch Kinderdagverblijf?

Met het Medisch Kinderdagverblijf (MKD) biedt Elker hulp aan jonge kinderen en hun ouders. Dit gebeurt op ons MKD. Hier wordt je kind onderzocht en behandeld door hulpverleners. Welke hulp en begeleiding je kind en jij als ouder krijgt, hangt van de problemen af die jullie ondervinden. Meestal gaat je kind een tijdlang meerdere ochtenden en middagen per week naar het MKD. Ook als ouder krijg je tijdens dit traject ondersteuning van Elker. Bijvoorbeeld door je te coachen in de opvoeding.  

Voor wie is het MKD?

Het MKD is er voor kinderen van 0  tot 6 jaar die achterop zijn geraakt in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door spanningen in het gezin of door psychische, lichamelijke of sociale problemen. Dit traject is er ook voor ouders/verzorgers.

Voor kinderen van 0-2,5 jaar bieden we met name ambulante behandeling in het gezin aan.

Hoe werkt het MKD?

Binnen vijf dagen na verwijzing of aanmelding neemt Elker contact met je op. We maken een eerste afspraak en je krijgt meer informatie over wat er gaat gebeuren. Een mogelijkheid is ook dat voordat je kind wordt aangemeld, je samen een kijkje komt nemen op het MKD.

Stap 1: Elker brengt in kaart welke problemen er zijn. Dit doen we met gesprekken met jou en observatie van je kind. Ook wordt je kind door verschillende deskundigen onderzocht. We kijken bijvoorbeeld in allerlei situaties mee met je kind (observatie). Dit kan op het MKD maar ook bij je thuis, de peuterspeelzaal, de basisschool of kinderopvang waar je kind naartoe gaat.

Stap 2: De hulp die we op het MKD bieden is voor ieder kind en gezin anders. Sommige kinderen krijgen dagbehandeling. Dit betekent dat je kind meerdere dagdelen in de week naar het MKD gaat voor groepsbehandeling en therapie (dat kan zijn; Psychomotore therapie, logopedie, PRT,  PMTO, fysiotherapie). Is je kind 4 jaar,  dan kan het daarnaast nog 2 dagen naar de klas. Dit onderwijs wordt geboden via het MKD door Renn4. Ondersteuning van je gezin thuis of coaching op de peuterspeelzaal, kinderopvang of school is ook mogelijk.

Stap 3: Na een aantal maanden ronden we het traject af. We bespreken de resultaten en kijken hoe we verder gaan.

"Door de groepsbehandeling op het MKD begon mijn zoon na een paar weken ineens ook thuis meer te praten."

Moeder van een 5-jarige

Ik kan me nog steeds verwonderen over de stappen die Lars gezet heeft

MKD & psychomotorische therapie

Aanmelden

Je kind en jij kunnen naar dit traject verwezen worden door het WIJ-team, Centrum Jeugd en Gezin, Jeugdbescherming-Noord of een (huis)arts.

Meer informatie over het Medisch Kinderdagverblijf? Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.