Print pagina

Hulp en ondersteuning voor kinderen en ouders bij problemen in de ontwikkeling

Het is belangrijk dat je kind zich goed kan ontwikkelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Omdat er spanningen thuis zijn. Of omdat je kind sociale, lichamelijke of psychische problemen ervaart. In het Medisch Kinderdagverblijf van Elker kunnen jullie terecht voor hulp en ondersteuning. Samen zorgen we ervoor dat je kind zich weer kan ontwikkelen.

Wat is het Medisch Kinderdagverblijf?

Met het Medisch Kinderdagverblijf biedt Elker hulp aan jonge kinderen en hun ouders. Dit gebeurt op ons Medisch Kinderdagverblijf (MKD). Hier wordt je kind onderzocht en behandeld door hulpverleners. Welke hulp en begeleiding je kind en jij als ouder krijgt, hangt van de problemen af die jullie ondervinden. Meestal gaat je kind een tijdlang meerdere ochtenden en middagen per week naar het MKD. Ook als ouder kun je tijdens dit traject ondersteuning van Elker krijgen. Bijvoorbeeld door je te coachen in de opvoeding.  
 

Voor wie is het MKD?

Het MKD is er voor kinderen van 0  tot 6 jaar die achterop zijn geraakt in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door spanningen in het gezin of door psychische, lichamelijke of sociale problemen. Dit traject is er ook voor ouders die niet meer weten hoe ze met de problemen van hun kind om moeten gaan.

Hoe werkt het MKD?

Binnen vijf dagen na verwijzing of aanmelding neemt Elker contact met je op. We maken een eerste afspraak en je krijgt meer informatie over wat er gaat gebeuren.

Stap 1: Elker brengt in kaart welke problemen er zijn. Dit doen we met gesprekken met je kind en jou. Ook wordt je kind door verschillende deskundigen onderzocht. We kijken bijvoorbeeld in allerlei situaties mee met je kind (observatie). Dit kan op het MKD maar ook bij je thuis, de peuterspeelzaal, kleuterschool of de basisschool waar je kind naartoe gaat.

Stap 2: De hulp die we op het MKD bieden is voor ieder kind anders. Sommige kinderen krijgen dagbehandeling. Dit betekent dat je kind meerdere ochtenden en middagen in de week naar het MKD gaat voor trainingen en therapie. Ondersteuning van je gezin thuis of coaching op de peuterspeelzaal, kinderopvang of school is ook mogelijk.

Stap 3: Na maximaal X maanden ronden we het traject af. We bespreken de resultaten en kijken hoe we verder gaan.

"Door de groepsbehandeling op het MKD begon mijn zoon na een paar weken ineens ook thuis meer te praten."

Moeder van een 5-jarige

Meer weten over behandeling op het MKD voor kinderen met mogelijke GGz diagnose?

Lees hier meer over Intensieve deeltijdbehandeling op het MKD

Hij heeft geleerd met zijwieltjes te fietsen!

MKD

Feit: In de eerste zes maanden van 2016 maakten 100 kinderen gebruik van het MKD.

Aanmelden

Je kind en jij kunnen naar dit traject verwezen worden door het WIJ-team, Centrum Jeugd en Gezin, Jeugdbescherming-Noord of een (huis)arts.

Meer informatie over het Medisch Kinderdagverblijf? Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.