Print pagina

Beter zicht op problemen en zorgen om  passende hulp te bieden

Elker wil je kind en jou zo goed mogelijk helpen. Hiervoor moeten we heel helder hebben wat jullie problemen en zorgen zijn. Soms kan het zijn dat dit nog niet helemaal duidelijk is. Om uit te zoeken welke hulp jullie écht nodig hebben, zetten we vraagverheldering in.

Wat is vraagverheldering?

Met vraagverheldering brengen we in kaart wat jullie hulpvraag is. Een hulpverlener van Elker komt bij je thuis voor een gesprek. Allerlei onderwerpen komen hierbij aan bod, zoals de ontwikkeling van je kind en de opvoeding. We spreken daarnaast ook over zaken als huisvesting, financiën, familie en vrienden. Naast het huisbezoek nemen we in overleg met jou en je gezin soms contact op met de school, huisarts of andere hulpverleningsinstanties die meer informatie kunnen geven over je kind en jullie gezin.

Wanneer vraagverheldering?

We zetten vraagverheldering in wanneer jullie hulpvraag niet helemaal duidelijk is. Bijvoorbeeld wanneer er wel zorgen zijn over je kind of je gezin, maar het nog onduidelijk is wat er precies aan de hand is. Ook kan het zijn dat je kind of jullie gezin zijn doorverwezen naar Elker, maar dat wij te weinig informatie hebben om passende hulp in te zetten.

Hoe werkt vraagverheldering?

Binnen vijf dagen na de aanmelding neemt Elker contact met jou op. We maken alvast een afspraak en geven je meer informatie over de vraagverheldering

 

Stap 1: Een hulpverlener van Elker komt bij jullie thuis voor een gesprek. Hierin brengt onze medewerker in kaart welke zorgen jullie hebben en wat de belangrijkste actiepunten zijn. Naast het huisbezoek neemt Elker in overleg contact op met bijvoorbeeld school, huisarts of een andere instantie die bij jullie gezin betrokken is.     

Stap 2: Samen met een gedragswetenschapper bekijken we of er genoeg informatie is om passende hulp te bieden en hoe die hulp eruit moet zien. Soms is het nodig dat er nog meer gesprekken zijn om je hulpvraag helder te krijgen.

Stap 3: We bespreken de uitkomst van de gesprekken met jullie en we laten weten voor welke hulp jullie in aanmerking komen. Dit kan hulp bij Elker zijn, maar ook hulp buiten Elker. Wanneer dit het geval is brengt Elker jullie verwijzer hiervan op de hoogte.

"Door alle gebeurtenissen in mijn dochters leven op een rijtje te zetten, word ik me bewust dat ze veel heeft meegemaakt."

Moeder

Als je kind niet wil eten.

Spoedhulp & MKD

Je krijgt pas een helder beeld als je de dialoog aangaat met ouders en eventueel jongeren.

Aanmelden

We kunnen vraagverheldering inzetten wanneer jullie naar Elker zijn verwezen door een professional van Centrum Jeugd en Gezin, een gecertificeerde instelling of een medisch specialist.

Meer informatie over Vraagverheldering? Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.