Hulpaanbod

Ouderschapsdiagnostiek en perspectief onderzoek

0 - 18 jr

Ambulant

Soms kunnen kinderen kortere of langere tijd niet thuis wonen. Wanneer er vragen zijn over of ouders weer in staat zijn voor hun kind te zorgen en wat het voor de ontwikkeling van het kind betekent om weer van woonplek te wisselen, kan Elker hier onderzoek naar doen.

Wat is perspectief onderzoek en advies?

Een gezinsonderzoeker onderzoekt de mogelijkheden voor het kind om weer thuis te wonen en adviseert hierover de Jeugdbescherming of de gemeente. Bij het onderzoek wordt onder andere gebruik gemaakt van de Beoordelingsboog (Choy & Schulze, 2010). Het gebruik van de Beoordelingsboog helpt een systematisch afweging te maken. Dit doet hij/zij in dialoog met de ouders en het kind/de jongere, de pleegouders en andere betrokkenen uit het (in)formele netwerk van het gezin. Er wordt onder andere gekeken naar vaardigheden van ouders zoals veiligheid bieden, toezicht houden en toepassen van verschillende opvoedingsvaardigheden alsmede de leerbaarheid daarin. De veiligheid en de mogelijkheid van het kind om zich op een passende manier te ontwikkelen, zijn doorslaggevend bij het geven van advies over terugkeer naar de thuissituatie. In overleg kan de gezinsonderzoeker het proces van thuisplaatsing begeleiden.

Hier kun je de folder Ouderschapsdiagnostiek en perspectief onderzoek downloaden.

Werkwijze

  1. Er vindt eerst een startgesprek plaats met alle betrokkenen waarbij wordt besproken wat de vraag precies is en hoe het traject er uit gaat zien.

  2. Dan volgt de onderzoeksperiode. Hierbij zal de onderzoeker met alle betrokkenen in gesprek gaan en wordt, in overleg met alle betrokkenen en afhankelijk van wat het kind aan kan, de bezoekregeling verder uitgebreid. De onderzoeker observeert de bezoeken en geeft, indien nodig, opvoedingstips aan ouders. Halverwege vindt een tussenevaluatie plaats.

  3. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek waarin het advies van de onderzoeker besproken zal worden.

Aanmelden

Je kunt een verwijzing krijgen voor dit traject van het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin.

Ga naar het volledige aanbod