Hulpaanbod

Ouderschapsdiagnostiek en perspectief onderzoek

0 - 18 jr

Ambulant

Voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar (in een vervangende opvoedomgeving) en hun ouders voor wie perspectief moet worden bepaald.

Wat is perspectief onderzoek en advies?

Doel van het onderzoek

Er is zicht op de ontwikkelingsbehoeften van het kind. Het is duidelijk wat de opvoedvaardigheden en - mogelijkheden van ouders zijn. Ook is er duidelijkheid over de gehechtsheidsrelatie. Het belangrijkste doel is te komen tot een advies over of het in het belang van het kind is om thuis te blijven of te gaan wonen

Voorwaarden om te kunnen starten

• De veiligheid van het kind, van andere gezinsleden en de gezinsonderzoeker is voldoende gewaarborgd.
• De ouders hebben een IQ van 75 of hoger (afhankelijk van de vraag kunnen we hiervan afwijken).
• Er is geen sprake (meer) van persoonlijkheidsproblematiek van ouders (ernstige verslavings- of psychische problematiek) die dit onderzoek belemmert.
• Er ligt een verklarende probleemanalyse dan wel onderbouwing voor de inzet van dit onderzoek.

Aanpak

Bij het onderzoek gebruiken we onder andere de Beoordelingsboog (Choy & Schulze, 2010). Dit helpt de gezinsonderzoeker om de (gezins) voogd of casemanager te adviseren over het toekomstperspectief van een kind. Het gebruik van de Beoordelingsboog helpt systematisch af te wegen of een kind wel of niet thuis kan wonen.

De gezinsonderzoeker verzamelt informatie over de verschillende factoren en criteria van de beoordelingsboog en van werkkaart drie van de Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen over goed genoeg opvoederschap. Dit gebeurt in dialoog met de ouders, het kind, de pleegouders en/of andere betrokkenen uit het (in)formele netwerk van het gezin. Ook gebruiken we hechtingsvragenlijsten, het
gehechtheidsinterview en werken we met videofeedback. De veiligheid en het ontwikkelingsbelang van het kind zijn doorslaggevend bij het geven van advies over (terugkeer naar) de thuissituatie.

Vorm

Het onderzoek kan in uitgebreide vorm worden uitgevoerd of in verkorte versie. Dit hangt af van de vragen die gesteld worden en de mogelijkheden van de ouder(s) en het kind. Ook bestaat de mogelijkheid om een aantal observaties van de bezoekregeling in te zetten. Dit laatste om meer zicht te krijgen op de  opvoedingsvaardigheden van de ouder(s). Of we kijken met name naar de hechtingsrelatie tussen ouder(s) en kind.

Het onderzoek vindt ambulant plaats. Dit is zo min mogelijk belastend voor het kind en ouders. We volgen het tempo van het kind. In overleg kan de onderzoeker van Elker ook het proces van de thuisplaatsing (kortdurend) begeleiden.

Duur

Het onderzoekstraject duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden.

Video

Wat maakt perspectiefonderzoek en advies uniek? In deze video vertelt orthopedagoog- generalist Janne Zwat meer over perspectiefonderzoek en advies. 

 

Werkwijze

  1. Er vindt eerst een startgesprek plaats met alle betrokkenen waarbij wordt besproken wat de vraag precies is en hoe het traject er uit gaat zien.

  2. Dan volgt de onderzoeksperiode. Hierbij zal de onderzoeker met alle betrokkenen in gesprek gaan en wordt, in overleg met alle betrokkenen en afhankelijk van wat het kind aan kan, de bezoekregeling verder uitgebreid. De onderzoeker observeert de bezoeken en geeft, indien nodig, opvoedingstips aan ouders. Halverwege vindt een tussenevaluatie plaats.

  3. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek waarin het advies van het onderzoekersteam besproken wordt.

Verwijzing en aanmelden

Voor dit perspectiefonderzoek is verwijzing door een gecertificeerde instelling of medisch specialist nodig. Gebruik bij aanvraag de code 45A48: ouderschapsdiagnostiek.

Meer weten? Bel ons via 050 -523 94 44.

Of neem contact op met team Aanmelding & Advies: 050 523 9494 of aanmelding@elker.nl 

Hier kun je de folder Ouderschapsdiagnostiek en perspectief onderzoek downloaden.

Ga naar het volledige aanbod