Print pagina

Zorgen dat ouders samen afspraken maken over de omgang, hoe kunnen zij uit de strijd blijven wanneer er ruzie is, hoe motiveer je een ouder om toch weer in gesprek te gaan met haar/zijn ex-partner. Allemaal vragen waar professionals regelmatig tegenaan lopen en mee worstelen.

Elker biedt diverse vormen van hulp aan ouders en kinderen die te maken hebben met een scheiding. De afgelopen jaren is binnen de afdeling Hulp bij Scheiding veel kennis ontwikkeld en heeft men veel ervaring opgedaan. Deze ervaring brengen we graag over aan andere professionals en we hebben daarom onderstaande training ontwikkeld.

Inhoud training Scheiding

  • Kennis vergroten over scheidingsproblematiek, oorzaken en gevolgen en de actualiteit
  • Kennis vergroten over factoren die van invloed zijn op het welzijn van ouders en het welzijn/ontwikkeling van kinderen
  • Een inschatting kunnen maken van de ernst van de problematiek middels taxatie instrument KEES
  • De juiste hulp kunnen vinden met behulp van de routekaart KEES
  • Het  aanleren/oefenen van vaardigheden  hoe met ouders te werken die in een situatie van (v)echtscheiding verkeren gericht op het motiveren en toerusten voor goed ouderlijk overleg

Middels verschillende werkvormen wordt er een interactieve training geboden, waarin ook ruimte is voor uitwisselen en oefening.

Deze training bestaat uit 4 dagdelen.

Door training heb ik geleerd om goed te kijken naar de taal die ik zelf gebruik om ervoor te zorgen dat ouders van "strijdtaal" naar "oudertaal" gaan.

CJG consulent

Informatie en contact

Bent u geïnteresseerd in deze training en heeft u behoefte aan meer informatie? Bel dan naar team Aanmelding en Advies 050-5239494.

SKJ accreditatie

Accreditatie is aangevraagd.