Over Elker

Training voor professionals rondom scheiding

Binnen Elker bieden we diverse trainingen met betrekking tot ouderschap na scheiding. Door deze activiteiten aan te bieden, draagt de organisatie bij aan de professionalisering van de jeugdzorg(mede)werker. Onderstaand trainingsaanbod is geaccrediteerd bij SKJ.

Elker heeft zich de afgelopen 20 jaar gespecialiseerd in hulpverlening rond scheiding. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er veel kennis en ervaring is opgebouwd met problematiek rond scheiding en conflicten. Om die kennis en ervaring te kunnen delen worden er verschillende trainingen en workshops aangeboden.

De onderstaande trainingen zijn bedoeld voor professionals in de zorg.