Nieuws

ONS; van methodiek naar training

16 jan 2020

Methodiek Ouderschap Na Scheiding gaat provinciegrenzen over.

Scheiding heeft vaak een enorme impact op de kinderen, ouders en hun omgeving. Goed ouderschap en communicatie tijdens en na de scheiding is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Voor ouders die er samen of met ondersteuning vanuit het lokale veld niet uitkomen, biedt Elker een breed palet aan begeleiding en ondersteuning. Naast hulp bij scheiding voor ouders en kinderen geeft Elker ook trainingen aan professionals. Hoe dit is ontstaan leest u in dit artikel.

Het ontstaan van Ouderschap Na Scheiding

Rik Lievers (bemiddelaar en trainer) vertelt. “Het is al meer dan 13 jaar geleden, na het ontstaan van het toenmalige Bureau Jeugdzorg, dat we steeds meer cliënten kregen met ernstige geëscaleerde scheidingssituaties die vaak op verwijzing van de Rechtbank binnen kwamen. Al gaande is de methodiek Ouderschap Na Scheiding ontwikkeld en beschreven; al werkende en feedback vragende van cliënten. Een ontwikkeling in de methodiek is bijvoorbeeld geweest: eerst was er geen aandacht voor zaken uit het verleden. Wat gebeurd is, is gebeurd. Nu is er eerst ruimte om in zoveel mogelijk rust te vertellen wat nog dwars zit vanuit de relatie. Waar we in het verleden direct met beide ouders een gespreksruimte instapten, beginnen we nu met een individueel gesprek, waarin we een werkrelatie opbouwen. We hebben gemerkt dat de verschillende aangeboden stappen bijdragen aan de de-escalatie van het conflict. Ook het betrekken van kinderen is een steeds belangrijker onderdeel geworden van de methodiek.

Samenwerking Rechtbank Raad voor de Kinderbescherming

Ouderschap Na Scheiding wordt uitgevoerd na een verwijzing van een eerstelijns hulpverlener, de rechtbank of op particulier verzoek. De rechtbank verwijst ieder jaar meer ouders naar Hulp Bij Scheiding. Jan (onderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming): “Complimenten dat rapportage zo helder en concreet is, vaak is er dan geen vervolgonderzoek nodig en kunnen we direct advies geven aan de Rechtbank.”

Van methodiek naar training

In 2015 is de methodiek officieel erkend door het NJI. Dat maakte dat Elker de methodiek ook aan andere organisaties wilde aanbieden. Maar dan zijn er nog wat stappen te lopen om de training ook goed aan te bieden. Rik Lievers vervolgt: “Wat is de kern van de methodiek, en wat hebben professionals aan kennis en vaardigheden? Maar ook op wat voor didactisch effectieve middelen kan ik inzetten om dit op een plezierige manier over te dragen en te oefenen. Een leuk en interessant proces, zowel het maken van de training als het uitvoeren van de training. Inmiddels heb ik al in het hele land trainingen gegeven.” Naast de training ONS biedt Elker ook trainingen op regionaal niveau. Bijvoorbeeld de vier dagdelen training “Complexe scheiding voor eerste lijn hulpverleners” met het doel om handvatten te hebben hoe om te gaan met gescheiden ouders en escalerende conflicten.

Terugkomdag

Ook is er een jaarlijkse Terugkomdag voor alle professionals die ONS methodiek uitvoeren. De methodiek wordt continu ontwikkeld en het is van belang dat er ieder jaar een dag wordt stilgestaan bij die ontwikkeling en bij de kwaliteit van uitvoering van de methodiek. Elk jaar heeft ook een ander thema, dit jaar was dat interculturele communicatie.

Bent u geïnteresseerd in een van deze trainingen of workshops en heeft u behoefte aan meer informatie? Mail naar Thea Haveman. (t.haveman@elker.nl)

Foto: Trainer Rik Lievers tijdens een opleidingsdag in Utrecht.