Portalis

Portalis Kortehemmen

Portalis Kortehemmen is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 4). De school verzorgt onderwijs en arbeidstoeleiding voor alle jongeren die bij Behandelcentrum Woodbrookers (Jeugdhulp Friesland) in Kortehemmen wonen. Woodbrookers is een behandelinstelling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedrags- en/of  psychische problemen. De jongeren verblijven hier als doel zo snel mogelijk weer terugkeren naar hun eigen omgeving. De behandeling door wordt zowel geboden binnen het vrijwillig kader als binnen het gesloten kader. Jongeren moeten weer grip krijgen op hun eigen leven. En daar hoort onderwijs ook bij.

Samenwerking Woodbrookers, Portalis en school van herkomst

Kort na aankomst in Kortehemmen heeft de jongere een intakegesprek met de Intern Begeleider en Gedragswetenschapper van school. Zij bekijken samen met de jongere op welk niveau hij/zij nu werkt of in het verleden heeft gewerkt. Daarbij bespreken zij ook eventuele toekomstplannen en/of talenten. Ook kijken ze samen naar gedrag en houding op school, de motivatie van de jongere voor school en is er ruimte voor vragen.

De loopbaanbegeleider vraagt informatie op bij de school van herkomst. Samen met de jongere kiezen we de beste beginplek op school. Als een jongere bij Behandelcentrum Woodbrookers verblijft en onderwijs volgt bij Portalis Kortehemmen, wordt de jongere uitgeschreven op de school van herkomst en automatisch ingeschreven bij Portalis. Als het kan, zetten we het traject voort dat de jongere volgde voordat hij/zij bij Portalis kwam. We proberen een zo goed mogelijke samenwerking met de school van herkomst op te starten en te behouden. Zodat een mogelijke terugkeer zo goed mogelijk zal verlopen. Naast het contact met de school van herkomst, is er ook contact met de gezaghebbende(n) ouders/verzorgers/hulpverleners, andere betrokken hulpverleners en overige betrokkenen.

Bij ons op school

Vanaf het eerste moment dat leerlingen bij ons in de schoolbanken plaatsnemen, doen wij ons best om hen (weer) met plezier naar school te laten gaan. Dit betekent in eerste instantie dat wij een sfeer proberen te creëren op school waarin leerlingen zich prettig voelen. Het leren omgaan met elkaar en met de docenten vormt daarbinnen een belangrijk onderdeel. Wij werken vanuit de grondhouding Positive Behavior Support (PBS).
Dit betekent dat we werken met gedragsverwachtingen. Deze gedragsverwachtingen zijn allemaal te koppelen aan één van onze vijf basiswaarden: veiligheid, respect, vertrouwen, persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheid.

Ons onderwijsaanbod

Ons onderwijsaanbod bestaat uit: Praktijkonderwijs, Voortgezet Onderwijs (VMBO), Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) en Arbeidstoeleiding. Binnen een van deze secties zal het onderwijstraject van onze leerlingen vormgegeven worden. Daarbinnen werken we voor alle leerlingen op maat, afhankelijk van de hulpvraag/hulpvragen.