Portalis

Portalis Kortehemmen

Portalis Kortehemmen is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 4. De school verzorgt onderwijs en arbeidstoeleiding aan alle jongeren die bij Behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen. Behandelcentrum Woodbrookers is een behandelinstelling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met gedrags- en psychiatrische problemen. De jongeren zijn geplaatst met als doel zo snel mogelijk weer terugkeren naar hun eigen omgeving. De behandeling wordt zowel geboden binnen het vrijwillig kader als binnen het gesloten kader. Jongeren moeten weer grip krijgen op hun eigen leven. 

Samenwerking Woodbrookers, Portalis en school van herkomst

Op een van de eerste dagen nadat de jongere in het Behandelcentrum Woodbrookers geplaatstis, heeft de jongere een intakegesprek met de loopbaanbegeleider. De loopbaanbegeleider bekijkt samen met de jongere op welk niveau hij/zij nu werkt of in het verleden heeft gewerkt. Daarnaast wordt gekeken naar wat de toekomstplannen zijn. Ook wordt er aandacht besteed aan gedrag en houding op school, de motivatie van de jongere voor school en is er ruimte voor vragen. De loopbaanbegeleider vraagt daarnaast informatie op bij de school van herkomst. Samen met de jongere wordt de beste beginplek op school gekozen. Als een jongere bij Behandelcentrum Woodbrookers verblijft en onderwijs volgt bij Portalis Kortehemmen, wordt de jongere uitgeschreven op de school van herkomst en automatisch ingeschreven bij Portalis. Wanneer het mogelijk is, zetten we het traject voort dat de jongere volgde voordat hij/zij bij Portalis kwam. We proberen een zo goed mogelijke samenwerking met de school van herkomst op te starten en te behouden, zodat een mogelijke terugkeer hier naar toe zo goed mogelijk zal verlopen. Naast het contact met de school van herkomst, is er ook contact met de gezaghebbende(n), andere betrokken hulpverleners en overige betrokkenen.

Op school

Vanaf het eerste moment dat leerlingen bij ons in de schoolbanken plaatsnemen, doen wij ons best om hen (weer) met plezier naar school te laten gaan. Dit betekent in eerste instantie dat wij een sfeer proberen te creëren op school waarin leerlingen zich prettig voelen. Het leren omgaan met elkaar en met de docenten vormt daarbinnen een belangrijk onderdeel. Wij werken vanuit de grondhouding Positive Behavior Support (PBS). Dit houdt in dat wij werken aan de hand van gedragsverwachtingen. Deze gedragsverwachtingen zijn allemaal te koppelen aan één van onze vijf basiswaarden: veiligheid, respect, vertrouwen, persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheid.

Onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod bestaat uit: Basis Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs, Praktijkonderwijs en Arbeidstoeleiding. Binnen een van deze secties zal het onderwijstraject van onze leerlingen vormgegeven worden. Daarbinnen worden alle leerlingen op maat bediend, afhankelijk van de hulpvraag/hulpvragen.