Portalis Kortehemmen

Klachtenregeling

Als een leerling een klacht heeft over Portalis Kortehemmen, kan de leerling in de eerste plaats terecht bij de mentordocent en/ of coach behandelgroep. Deze nemen de klacht vervolgens op met de teamleider van de school. Daarnaast geldt de klachtenregeling van Behandelcentrum Woodbrookers.

Het klachtenformulier is op te vragen via de pedagogisch medewerker van de behandelgroep. Informatie over de klachtenregeling vind je in de huisregels van Behandelcentrum Woodbrookers.