Portalis Kortehemmen

Oudercontact

Wij vinden het van belang dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van het verloop van het onderwijstraject. Zodra de mentordocent van de leerling bekend is, wordt er door hem of haar contact opgenomen met de ouders/verzorgers om kennis te maken. Vervolgens wordt er ongeveer vier weken na de start van het onderwijstraject van de leerling opnieuw contact met opgenomen om het geplande onderwijstraject te bespreken. Om ouders/verzorgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen en de gang van zaken op school van de leerling, organiseren wij tweemaal per jaar ouderavonden/ -middagen. Tijdens deze momenten kunnen ouders/verzorgers in gesprek met de mentordocent, de loopbaanbegeleider of met andere medewerkers van Portalis. Indien mogelijk is de leerling geheel of gedeeltelijk aanwezig bij het gesprek. Tijdens de benoemde contactmomenten is er gelegenheid de school te bekijken en te ervaren wat de dagelijkse bezigheden zijn op school.

Indien er zich situaties voordoen buiten de gesprekken om waarbij wij contact noodzakelijk vinden, neemt de mentordocent of schoolpsycholoog ook contact op. Hierbij kan gedacht worden aan buitenschoolse activiteiten, incidenten, schoolverzuim of een aanpassing in het onderwijstraject. Wanneer er tussendoor vragen zijn, kan er contact opgenomen worden met de mentordocent, de loopbaanbegeleider of met Portalis in het algemeen. De contactgegevens van Portalis staan vermeld in hoofdstuk 4.9 van de schoolgids.

Ouders zijn daarnaast van harte welkom om een zitten van de MR bij te wonen. Het aanmelden kan bij Josefien Durkstra, voorzitter MR.