Over Elker

Missie en visie

Waar staan wij voor en hoe werken wij daar aan:

Wij willen kinderen, jongeren en gezinnen (weer) mee laten doen in de samenleving. En wij geloven dat er altijd mogelijkheden zijn voor een kind of een jongere om zich verder te ontwikkelen.

Daarom richten we al onze energie, middelen en mogelijkheden op het versterken van kwetsbare gezinnen en jongeren.

Hoe werken we daaraan

 • We werken samen met het gezinssysteem, het omringende netwerk en de belangrijke anderen rondom wonen, school, geld en dagbesteding, aan het mobiliseren en versterken van de eigen kracht.
 • We sluiten met onze gespecialiseerde behandeling en begeleiding aan bij de dagelijkse leefomgeving van het kind en het gezin. We maken beperkingen hanteerbaar in die context, waarbij het waarborgen van de veiligheid van het kind altijd voorop blijft staan.
 • Het is onze natuurlijke houding om als partner van kind en ouders en samen met andere maatschappelijke organisaties te werken aan het optimaliseren van die context.
 • Wij onderscheiden ons door kennis en vakmanschap, in combinatie met onze opstelling in samenwerken. Wij gedragen ons verantwoordelijk, we voelen ons medeverantwoordelijk voor het resultaat en wij realiseren ons altijd dat wij het niet alleen doen.
 • De professionals in de uitvoering staan voorop. Zij zijn goed opgeleid, hebben open oren en ogen voor de vragen en behoeften vanuit de samenleving.
 • We richten onze organisatie zodanig in dat die optimaal ondersteunend is voor het werk waar we voor staan en dat primair door onze professionals wordt uitgevoerd.
 • We zijn transparant over onze intenties, ons handelen en onze resultaten, zowel naar onze cliënten als naar onze professionele omgeving.
 • Bij keuzes zijn onze maatschappelijke waarden leidend en snijden wij in die onderwerpen, waar onze toegevoegde waarde het minst is , die anderen ook kunnen uitvoeren of die niet vragen om de specialistische kwaliteit van onze professionals.

Wat betekent dit in de praktijk?

 • Elker biedt (hoog)gespecialiseerde zorg aan kinderen, jongeren en ouders in Noord-Nederland.
 • We bieden behandeling aan kinderen en jongeren die gezien hun complexe problematiek specialistische zorg nodig hebben zowel in strafrechtelijk, gedwongen (civielrechtelijk) als vrijwillig kader.
 • We werken met bevlogen en goed toegeruste professionals die methodisch en programmatisch zijn geschoold. We maken gebruik van bewezen effectieve behandelmethodieken.
 • Naast gespecialiseerde behandeling (onze corebusiness) bieden we coaching en training in het voorliggend veld, waarbij we onze expertise aan de voorkant in het voorliggend veld inbrengen (CJG/sociale teams, onderwijs, huisartsen).