Over Elker

Missie en visie

Missie van Elker

Onze drijfveer is om hulp te bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders, zodat elk kind veilig opgroeit en zich kan ontwikkelen. Wij richten ons op het creëren van perspectief en deelname aan de samenleving. In het behandelen, onderwijzen en begeleiden maken wij het verschil!

Visie van Elker

Algemeen

  • Elk kind, jongere en gezin en systeem verdient perspectief
  • De professional heeft handelingsruimte om in samenwerking met ouders en het kind/de jongere dat te doen wat nodig is voor het gewenste resultaat

Jeugdhulp

  • De beste plek voor een kind of jongere om op te groeien is thuis. Als dat thuis niet mogelijk is creëren we een goed (tijdelijk) alternatief
  • “Thuis” is onderdeel van effectieve behandeling en begeleiding. Een passende onderwijsplek is hiermee onlosmakelijk verbonden
  • Behandelen en begeleiden vanuit het perspectief van het kind in samenspraak met de ouder/opvoeder
  • Kort als het kan, langerdurend en intensiever als het moet

Onderwijs

  • De beste plek voor een kind is zo regulier mogelijk onderwijs dicht bij de mogelijkheden van het kind. Als dat onderwijs niet te realiseren is, dan hebben of creëren wij een gespecialiseerd onderwijsaanbod op maat
  • Onderwijs vindt plaats vanuit het perspectief van het kind. Leerlingen zijn indien mogelijk altijd betrokken bij het inrichten van hun onderwijsprogramma. Daarbij werken we altijd nauw samen met ouders/verzorgers
  • Voor elke leerling werken we aan een passend vervolgonderwijs of werk/dagbesteding