Over Elker

HKZ keurmerk

Elker is sinds 2012 officieel in het bezit van het kwaliteitscertificaat.

Achtergrond

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Ook voor het komende jaar wordt ons HKZ keurmerk verlengd. Alle medewerkers van Elker streven naar de hoogste kwaliteit van zorg voor onze jongeren. Met het HKZ kwaliteitssysteem zijn alle werkzaamheden en processen inzichtelijk en vindbaar geworden. Hiermee brengen en houden we de kwaliteit en het professioneel handelen van onze organisatie op een steeds hoger peil en kunnen we de kwaliteit van zorg continue evalueren en verbeteren.

Het keurmerk HKZ biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het certificaat geeft aan dat Elker haar werk zodanig heeft georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. De kwaliteit van de zorg voor onze jongeren vinden we erg belangrijk. Met z’n allen streven we naar de hoogste kwaliteit van zorgaanbod voor de jongeren, zijn of haar sociale omgeving én de eigen ontwikkeling van een professionele (zorg)organisatie.

Betekenis HKZ-keurmerk

Het HKZ-Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • De zaken intern goed op orde heeft;
  • De klant principieel centraal stelt;
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren;
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.