Over Elker

Onderzoek en resultaten

Elker wil goede en effectieve hulp bieden aan kinderen, jongeren en ouders met opgroei- en opvoedproblemen. Daarbij gaat het om de kwaliteit van de zorg en om aantoonbaar te maken dat de inzet resultaat oplevert en cliënten baat hebben bij de interventies van Elker. Het kwaliteitsbeleid van Elker is gericht op het continu verbeteren en behouden van kwalitatief goede zorg.

Op gezette tijden vinden er metingen, audits en controles plaats om te monitoren in hoeverre de kwaliteit is geborgd en waar verbetering mogelijk of noodzakelijk is. Tevredenheidsonderzoek, onderzoek naar de veiligheidsbeleving van geplaatste jongeren en doelrealisatie maken deel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem.  Elker is sinds 2007 HKZ gecertificeerd en draagt het gelijknamige kwaliteitskeurmerk. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Lees hieronder meer over onderzoek en resultaten.


Cliënten gaven Elker in het tweede kwartaal van 2017 gemiddeld een rapportcijfer 8.2